Utveckla er plats
på jorden

Vi tror att lokala aktörer vet bäst hur er plats kan utvecklas och vad som behöver göras. Samverkar ni med andra kan ni söka pengar för att utveckla er plats.

Leader Stockholmbygd har projektstöd till lokala utvecklingsprojekt mellan Norrtälje och Nynäshamn.

Ny film

Vi är Leader Sverige!

Ideellt engagemang handlar om att människor samlas kring en idé och samarbetar för att uppnå något som de tycker är viktigt. När detta sker skapas förutsättningar för hållbara och attraktiva områden. Men även om samarbetet och viljan att utveckla finns, så kanske pengarna inte alltid gör det. Då kan Leader vara en möjlighet.

Vad är Leadermetoden?

Lokala initiativ och förutsättningar är grunden

Leader en arbetsmetod för landsbygdsutveckling där den lokala kunskapen och kraften att förändra står i centrum. Metoden innebär att det är ni som bor och verkar i området som driver och påverkar utvecklingen – du, din förening, lokala företag och andra organisationer.

Hur kan vi hjälpa dig?

Har du en projektidé som har fokus på lokal utveckling?

Projekt

”Leader har varit en fantastisk möjlighet att kunna pröva saker – om en utvecklingsväg skulle vara möjlig, om en idé är gångbar, om det finns en marknad etc.”

Så går det till

Kom igång

Ni har en idé för att utveckla platsen där ni lever, är föreningsaktiv eller driva företag? Läs mer om hur ni kan komma igång!

Ansök

I er ansökan om stöd beskriver ni varför och hur ni vill genomföra projektet. Leaderkontoret stöttar er under processen!

Genomför

När ansökan har beviljats kan ni starta att omvandla er idé till verklighet. Vi hjälper med stöd, råd, uppföljning och samlar projekt för inspirationsträffar.

Slutrapportera

När alla aktiviteter är avslutade är dags att avrapportera. Hur gick det? Era lärdomar, insikter och resultat är intressanta för många!

Projekt

Roslagens cykelled

Destinationsbolaget Visit Roslagen AB vill utveckla en cykelled i Österåker och Norrtälje som binder samman olika regioner, landskap och sevärdheter i destinationen och som dessutom erbjuder en attraktiv och säker cykelupplevelse för besökare och boende.

DiscGolfPark Grisslehamn

Grisslehamns Sportklubb kommer under 2024 att anlägga en DiscGolfPark med internationella mått, godkänd för tävling. Detta för att locka DiscGolf-intresserade till Grisslehamn och gynna den lokala besöksnäringen.

Havsbad för alla på Ingmarsö

Ingmarsö byalag ska iordningställa och tillgängliggöra två naturbadplatser som kan användas av fastboende, sommargäster och besökare på Ingmarsö.

Färsna stenkvarn

Färsna resurscentrum för småskalig spannmålshantering skapas för att bidra till upprätthållande och utveckling av småskalig ekologisk odling av spannmål för ett rikare och mer varierat odlingslandskap.

Haninge – the story

Visit Haninge producerar digitala ljudguider om utvalda platser i Haninge kommun för att lyfta kommunen som ett attraktivt och hållbart resmål.

Högre puls på Resarö

Resarö bygdeförening anlägger utegym och energieffektiviserar vävstugan så fler kan nyttja lokalerna och utöva sin hobby.

Karsholms Gäddfabrik

Entusiastisk 15-åring initierar anläggning av en ’gäddfabrik’ på Karsholm i Stockholms mellanskärgård.

En digital guide till Nämdöskärgården

Nämdö Green Archipelago ska lansera Nämdöskärgården.se, en digital guide för att främja besöksnäringen och marknadsföra Nämdöskärgården som en attraktiv plats att bo och arbeta på.

Växtkraft på landsbygden

Projektet vill höja kunskap om och förståelsen för lokalt producerad mat, stärka den lokala livsmedelsproduktionen genom kompetensutveckling samt skapa möjligheter för producenter och konsumenter att mötas.

Hej! Vad kul att du
vill kontakta oss.

Länna några rader så hörs vi!

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.