Högre puls på Resarö

Resarö bygdeförening anlägger utegym och energieffektiviserar vävstugan så fler kan nyttja lokalerna och utöva sin hobby

Om projektet

Resarö Bygdeförening, en del av öns fritidsliv sedan 1944, planerar att utöka aktiviteterna genom att anlägga ett utegym, en belyst motionsslinga och att förbättra inomhusutrymmen. Projektet syftar till att tillgodose den ökade efterfrågan på vävning och bevara bygdegården som en central plats för fritidsaktiviteter. Genom att erbjuda meningsfulla sysselsättningar för både ungdomar och äldre strävar föreningen efter att skapa en samlingsplats där gemenskap och nya aktiviteter kan utforskas.

Vävstugan rustas upp för att erbjuda en varm och välkomnande miljö året runt, samtidigt som utrymme frigörs i bygdegården för fler aktiviteter. Den andra delen av projektet omfattar uppförandet av ett utegym med anpassningsbar motionsslinga, i samråd med lokala föreningar och företag för att säkerställa tillgänglighet för alla åldrar och fysiska förutsättningar.

Projektet väntar på slutligt beslut från Jordbruksverket.

Om projektet

Projektperiod
November 2023 – April 2025

Projektägare
Resarö bygdeförening

Projektledare
Namn Namnsson
Telefonnummer
E-postadress

Om finansiering

Beviljat leaderstöd
819 360 kronor

Egen privat finansiering
90 000 kronor

Total finansiering
909 360 kronor

Leaderstödet består av finansiering från EU, staten, Region Stockholm och Leader Stockholmsbygds sex kommuner

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden