Genomföra

Nu är det dags att sätta igång och genomföra projektets planerade aktiviteter! Leaderkontoret fortsätter stötta och coacha.

När idén kan bli verklighet

Har ni fått ett positiv besked från styrelsen och Jordbruksverket? Härligt, då är det bara att sätta igång!

Ni kan alltid vända er till kontoret, ring hellre en gång för mycket än en gång för lite! Vi kommer också hålla kontakt från vår sida. Ni kommer få en inbjudan till en utbildning vid projektstart, vi har uppföljningsmöten, erfarenhetsutbyte mellan projekt och stötta er vid ansökan om utbetalning.

Bra att tänka på redan från början

Läs ert startbesked

Av erfarenhet vet vi att man gärna vill komma igång snabbt, men också att det underlättar om man gör rätt från början.

Läs därför igenom ert startbesked noggrant.

Använd logotyper i all information

Alla projekt som får stöd via Leader ska visa det genom att använda EU:s och våra loggor. Det gäller allt från er webbsida, sociala medier och broschyrer, nyhetsbrev, skyltmaterial, annonser och filmer som ni tar fram inom projektet. Vad exakt gäller för ert projekt framgår i ert beslut – läs där!

Jordbruksverket kan dra av eller återkräva stödet om stödmottagaren inte uppfyller informationskraven!

Jordbruksverkets webbsida kan du läsa mer om de riktlinjer som finns.

Ansök om förskott

Det finns möjlighet att ansöka om förskott så snart ni fått det formella beslutet från Jordbruksverket – det gäller alla förutom kommuner och myndigheter.

I beslutet kan ni se hur mycket stöd ni kan få från Jordbruksverket, projektstödsdelen. Det är den summan som ligger till grund för vad ni kan få i förskott. Ni kan ansöka om upp till 50 % av projektstödsdelen i förskott, dock högst 250 000 kronor.

Du ansöker om förskott via Mina sidorJordbruksverkets webbsida.

Ansök om delutbetalning

Ni kan ansöka om delutbetalning när som helst efter ni har fått ert beslut om stöd och har haft utgifter för projektet.

Vi råder alla att göra en ansökan om utbetalning inom två månader in i projektet och därefter löpande varje kvartal under hela projekttiden. På så sätt är det enklare för er att upprätthålla er likviditet. Ni ansöker om delutbetalningar via Mina sidorJordbruksverkets webbsida.

Var noga med betalbevisen
Förutom fakturakopior behöver Ni även betalbevis där det framgår att betalningarna gått igenom. Ett betalbevis kan ni ladda ner från internetbanken, ofta går det att klicka på “Historiska betalningar” eller liknande. På betalbeviset ska följande framgå:

  • Betalningsdatum
  • Betalt belopp
  • Avsändare (vilket konto pengarna dragits ifrån)
  • Mottagare (att betalningen gått till samma plusgiro-, bankgiro eller kontonummer som står på fakturan)
  • Att betalningen är genomförd. “Omgående betalning” anses inte vara en genomförd betalning.
Undvik avdrag

Läs beslutet noggrant. Följ villkoren, beslutad projektplan och budget. Om ni avviker från projektplanen och ert beslut riskerar ni att inte få ut de pengar som ni har sökt. Det är enbart de utgifter som står i beslutet som ger rätt till stöd.

Var noga med logotyperna. Se till att rätt logotyper kommer med på allt material. Missas detta finns det risk för avdrag. Vi kan ge er råd om ni är osäkra.

Glöm inte att särredovisa projektets utgifter i er bokföring. För att undvika avdrag ska ni kunna ta fram en rapport från bokföringen där endast de utgifter som tillhör projektet finns med.

Hör av er till oss på kontoret vid frågor eller eventuella tveksamheter!

Om det inte går enligt plan

Under genomförandet av projektet är det viktigt att arbetar enligt er projektplan och följer ert beslut om stöd. Eftersom beslutet grundar sig på ansökan med projektplan och budget måste avvikelser från dessa meddelas till och godkännas av kontoret innan förändringen kan genomföras. Annars finns risk att stödet inte kan betalas ut.

Hör av dig till oss på Leaderkontoret om något inträffar som gör att projektet inte kan genomföras på det sätt som det är tänkt. Likaså om mer tid behövs för att genomföra satsningen eller om finansieringen av projektet förändras.

Det är viktigt att denna kontakt sker innan ni genomför några ändringar. Det kan behöva fattas ett nytt beslut som justeras efter de nya förutsättningarna.