Kontakta oss

Valberedningen tar gärna emot nomineringar! Tveka inte att höra av dig till dem.

Valberedning

Yvonne Blombäck

Sammankallande
Ideell sektor, Värmdö
Nätverk inom miljö- och hållbarhetsfrågor

 

Anders Olander

Offentlig sektor, Norrtälje
Nätverk inom utvecklings- och näringslivsfrågor

Per-Eric Holmgren

Privat sektor, Norrtälje
Nätverk inom bygdeutveckling, småföretagande

Liz Nordström

Privat sektor, Haninge
Nätverk inom besöksnäring

Sune Fogelström

Privat sektor, Möja
Nätverk inom skärgårds- och landsbygdsutveckling, energi, IT, fiber