Kontakta oss

Valberedningen tar gärna emot nomineringar! Tveka inte att höra av dig till dem.

Valberedning

Anders Olander

Sammankallande
Offentlig sektor, Norrtälje
Nätverk inom utvecklings- och näringslivsfrågor

Monica Eriksson

Ideell sektor, hela området
Nätverk inom bygdeutveckling, kultur, inom hela leaderområdet

 

Per-Eric Holmgren

Privat sektor, Norrtälje
Nätverk inom bygdeutveckling, småföretagande

Yvonne Blombäck

Ideell sektor, Värmdö
Nätverk inom miljö- och hållbarhetsfrågor

 

Liz Nordström

Privat sektor, Haninge
Nätverk inom besöksnäring