Slutrapportera

Ni har kanske ansökt om delutbetalningar under projektets genomförande? I samma e-tjänst ansöker ni om slutbetalning och redovisar projektet.

Ta kontakt med oss!

När alla aktiviteter är genomförda och kostnader betalda är det dags att ansökan om slutbetalning. Det gör man via Mina sidor på Jordbruksverkets webbsida.

Vi rekommenderar att du hör av dig till oss på kontoret innan du skickar in ansökan om slututbetalning. Vi hjälper gärna till och granskar era kostnadsunderlag och redovisningen av projektets aktiviteter, mål och resultat, lärdomar samt inrapportering av målvärden för relevanta indikatorer. Detta gör vi för att minska risken för att utgifter som inte är godkända redovisas. Tyvärr är systemen lite stelbenta och en del fel är inte möjliga att rätta till i efterhand. En följd kan då bli att det görs avdrag på stödbeloppet.

Ha koll på ert slutdatum!

Projektets slutdatum står i ert beslut. Senast den dagen ska ansökan om slututbetalning skickas in till Jordbruksverket. Det finns inga undantag, utan om du skickar in ansökan om slutbetalning för sent kommer ni att få ett avdrag på det beviljade stödet.

Händer det något oförutsett kan ni dock ansöka om förlängning. En ansökan om nytt slutdatum hanteras av leaderkontoret, kontakta oss! Det är senast dagen innan slutdatum som en ansökan om förlängning måste ha skickats in – till leaderkontoret.

Vi vill informera om ert projekt

Vi vill gärna informera om ert projekt, på vår hemsida och sociala medier. Maila gärna en kort sammanfattning till leaderkontoret, ihop med några fina bilder eller en kort film om projektets genomförande och resultat!