Discgolfpark grisslehamn

Grisslehamns Sportkulbb kommer under 2024 att anlägga en DiscGolfPark med internationella mått, godkänd för tävling. Detta för att locka DiscGolf-intresserade till Grisslehamn och gynna den lokala besöksnäringen.

Om projektet

Grisslehamns Sportklubb kommer att anlägga en DiscGolfPark med internationella mått, godkänd för tävling. Anläggningen kommer vara tillgänglig för spontanaktivitet och kan nyttjas av såväl unga som gamla.

DiscGolfParken kommer att vara gratis att nyttja för allmänheten och projektägaren räknar med att parken kommer att locka såväl lokala amatörer som aktivitetsturister. DiscGolf kan utövas nästan året runt och kommer att locka turister även utanför sommarveckorna och på så sätt bidra till att förlänga säsongen för besöksnäringen i Grisslehamn.

En invigningstävling kommer också att arrangeras inom projektet efter att anläggningen är färdigställd.

Projektet väntar på slutligt beslut från Jordbruksverket.

”Grisslehamn är en liten fiske- och turistby på Väddö i Norrtälje kommun. Genom att skapa en DiscGolfPark med tävlingsstandard kan vi locka såväl lokala amatörer som internationella proffs till träning och tävling och förlänga turistsäsongen till förmån för besöksnäringen.”

Om projektet

Projektperiod
April – oktober 2024

Projektägare
Grisslehamns Sportklubb

Webb och sociala medier
Webbplats

Om finansiering

Beviljat leaderstöd
480 000 kronor

Stöd från Norrtälje kommun
100 000 kronor

Egen privat finansiering
9 486 kronor

Total finansiering
589 486 kronor

Leaderstödet består av finansiering från EU, staten, Region Stockholm och Leader Stockholmsbygds sex kommuner

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden