om oss

Leader Stockholmsbygd är en ideell förening som arbetar med landsbygdsutveckling. Vi kan bevilja stöd till föreningar, företag och offentliga organisationer som i samverkan genomför utvecklingsprojekt i Stockholms skärgård och landsbygd mellan Norrtälje och Nynäshamn.

Vårt fokus

Lokala initiativ visar vägen

Leader är en metod för landsbygdsutveckling som introducerades av EU 1991. Metodens framgångar bygger på lokal förankring och initiativkraft. Ytterligare en viktig byggsten är samverkan mellan lokala organisationer, företag och det offentliga. Vi tror att utveckling av just din plats genomförs mest effektivt av er som bor och verkar där – av dig, din förening, lokala företag och andra organisationer.

Genom Leader finns möjlighet att söka stöd till utvecklingsprojekt som bidrar till målen i leaderområdets strategi.

Skärgård och landsbygd

Vår strategi

Leaderföreningar finns över hela Sverige och alla har tagit fram en platsanpassad utvecklingsstrategi. Leader Stockholmsbygd omfattar kommunerna Norrtälje, Österåker, Vaxholm, Värmdö, Haninge och Nynäshamn. Gemensamt har privat, ideell och offentlig sektor identifierat behov och utvecklingsmöjligheter för vårt geografiska område.

Strategin sätter ramarna för våra stödmöjligheter under åren
2023 – 2027.

 

Coachning från idé till slutrapport

Vårt kontor

Föreningens personal har till uppgift att stötta personer och organisationer som vill driva utvecklingsprojekt inom vårt geografiska område med coachning och råd. 

Välkommen att ta kontakt!

Trepartnerskap

Vår styrelse

Leader Stockholmsbygd är en ideell förening där arbetet leds av föreningens styrelse, LAG-styrelsen. Styrelsen omfattar 19 ordinarie ledamöter som representerar privat, ideell och offentlig sektor; till exempel tjänstepersoner från kommuner och Regionen, föreningsaktiva samt representanter för det lokala näringslivet i området.

Deras gemensamma kompetens och förankring i lokala nätverk ger en unik insikt i områdets förutsättningar och behov.