Vår styrelse

Engagerade företrädare från ideell, privat och offentlig sektor samlas i Leader Stockholmsbygds styrelse. Deras gemensamma kompetens och förankring i lokala nätverk ger en unik insikt i områdets förutsättningar och behov.

Gemensam värdegrund och bred kompetens

Ungefär 6-8 gånger om året träffas styrelsen för att diskutera inkomna ansökningar och bedöma vilka projekt som ska prioriteras. Styrelsen omfattar 19 ordinarie ledamöter och 12 ersättare.

Styrelsen diskuterar och bedömer projekt med hjälp av urvalskriterier som utgår ifrån en gemensam värdegrund, insikt i den kraft som finns i lokalt ledd utveckling genom leadermetoden samt målen i den lokala utvecklingsstrategin.

Styrelse

Sune Fogelström

Ordförande
Privat sektor, Möja
sune@vahine.se
070-538 84 48

Offentlig sektor

Torkel Andersson
Vice ordförande, Norrtälje kommun

Janet Jonsson
Ledamot, Nynäshamn kommun

Jenny Andersson
Ledamot, Värmdö kommun

Kristina Eineborg
Ledamot, Österåker kommun

Anders Wink
Ledamot, Haninge kommun

Mikaela Lodén
Ledamot, Vaxholms stad

Fredrik Nordbladh
Ledamot, Region Stockholm

 

Privat sektor

Pia Nelson Önfelt
Ledamot, besöksnäring. Dalarö

Qina Hermansson
Ledamot, mat, miljö, natur. Ornö

Ola Öberg
Ledamot, fiskodling, akvaponi, blå ekonomi. Ljusterö

Lasse Persson
Ledamot, Result Based Management, småföretagandet. Österåker

Björn Söderberg
Ledamot, ordförande för Sveriges organiserade fiskeguider (SOF)

 

Ideell sektor

Karin Almlöf
Ledamot, blå ekonomi, marinteknik, logistik. Sandhamn

Gunilla Söderqvist
Ledamot, SIKO (Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation). Nämdö

Karin Broström
Ledamot, gröna näringar, 4H. Norrtälje

Anders Jansson
Ledamot, yrkesfiskare, fiskodlare. Ornö

Katarina Holmberg
Ledamot, lokalproducerad mat, ung företagsamhet. Norrtälje

Martin Rosén
Ledamot, miljö & båttrafik, turism. Värmdö