Vår styrelse

Engagerade företrädare från ideell, privat och offentlig sektor samlas i Leader Stockholmsbygds styrelse. Deras gemensamma kompetens och förankring i lokala nätverk ger en unik insikt i områdets förutsättningar och behov.

Gemensam värdegrund och bred kompetens

Ungefär 6-8 gånger om året träffas styrelsen för att diskutera inkomna ansökningar och bedöma vilka projekt som ska prioriteras. Styrelsen omfattar 19 ordinarie ledamöter och 12 ersättare.

Styrelsen diskuterar och bedömer projekt med hjälp av urvalskriterier som utgår ifrån en gemensam värdegrund, insikt i den kraft som finns i lokalt ledd utveckling genom leadermetoden samt målen i den lokala utvecklingsstrategin.

Styrelse

Sune Fogelström

Ordförande
Privat sektor, Möja
sune@vahine.se
070-538 84 48

Offentlig sektor

Janet Jonsson
Vice ordförande, Näringslivsutvecklare, Nynäshamn kommun

Ida-Maria Olofsson
Ledamot, Näringslivssamordnare Norrtälje kommun

Erik Josephson
Ledamot, Näringslivs- och skärgårdsutvecklare Österåker kommun

Mikaela Lodén
Ledamot, Näringslivsansvarig Vaxholms stad

Jenny Andersson
Ledamot, Avdelningschef Strategisk samhällsplanering Värmdö kommun

Sara Bjurström
Ledamot, Hållbarhetschef Haninge kommun

Fredrik Nordbladh
Ledamot, Strateg, Region Stockholm

Privat sektor

Pia Nelson Önfelt
Certifierad projektledare inom besöksnäring och platsutveckling, med uppdrag både på landsbygd, i skärgård och i stad. Ordförande i Dalarö Fritidsgård, en ideell förening som driver fritidsverksamhet för ungdomar mellan 12–19 år.

Qina Hermansson
Driver enskild firma och jobbar med talboksinläsning, journalistiskt och redaktionellt arbete. Delägare Ornö turism- och eltaxikooperativ, som bl a kör mopedtaxi på ön, ordnar guidade turer och har arbetat för att samordna den småskaliga turismen i Ornö skärgård. Aktiv inom hembygdsföreningen (Bygdemuseet Ornö Sockenstuga) och bokningsansvarig för lokalerna i Ornö Bygdegård.

Ola Öberg
Driver fiskodling på Ljusterö, ordförande i Recirkfisk PO – en producentorganisation för vattenbruk.

Lasse Persson
Är deltidspensionerad administrativ chef på Stiftelsen Östekonomiska Institutet (SITE), samt bedriver rådgivning till mindre företag i egna bolaget Resultec AB. Seglat i Roslagen 5–6 veckor per år sedan 1987. Österåker

Tomas Strandberg
Är en av grundarna till Johannas Stadsodlingar AB, en akvaponi med regnbåge och bladgrönt. Har en bakgrund inom kött och chark och var bl. a med och startade varumärket Smak av Gotland. Delaktig i producentorganisationen Recirkfisk som stöttar de svenska recirkulerande vattenbrukarna. Vaxholm

 

Ideell sektor

Karin Almlöf
Är entreprenör inom hållbar blå ekonomi, arbetar med marin bioteknologi, havsmiljö, innovationer och lagstiftning inom vattenbruk samt arbetar i flera ideella initiativ och organisationer intresserade av de frågorna.Sandhamn

Gunilla Söderqvist
Ordförande för SIKO, Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation, en ideell förening som jobbar för att det ska gå att bo och verka i Stockholms skärgård året om. Var med och startade upp Nämdö Fiber EF år 2013, som numera ingår i Stockholms Skärgårdsnät AB. På Nämdö ansvarar Gunilla för Nämdö bibliotek sedan många år tillbaka.

Karin Broström
Är ordförande i Stockholms läns 4H och även aktiv i LRF på kommungruppsnivå i Norrtälje kommun. Var med och startade Leader Uross 2008. Driver frågor som rör ökad lokal livsmedelsproduktion och beredskap och öka ungas inflytande på sin livsmiljö.

Anders Jansson
Egenföretagare (yrkesfiske och fiskodling med avsättning lokalt) och skärgårdsbo (Ornö). Aktiv i lokala föreningar för fastboendes intressen och ägande och förvaltning av lokaler, bryggor mm. Genom yrkesfiskets organisationer drivit marknadsförande åtgärder för inhemsk fisk och bidragit till försäljningsverksamhet.

Katarina Holmberg
Grundare och ägare av Norrtelje Musteri och Norrtelje Lanthandel. Ordförande i Föreningen Roslagsmat, vice ordförande i Svenska Musterier och ambassadör i Matråd Roslagen, administratör för REKO Norrtälje och REKO Väddö. Brinner för frågor som rör småskalig livsmedelsproduktion och mathantverk, entreprenörskap och nätverkande. Rådgivare i bär-, frukt- och grönsaksförädling och entreprenörskap hos Eldrimner samt rådgivare hos Företagslabbet Norrtälje.

Pascale Lacroix
Är sedan många år aktiv inom Naturskyddsföreningen i Nynäshamn. Har varit projektledare för leaderprojektet Vingar i Stora Vika där Naturskyddsföreningen i Nynäshamn samarbetat med lokala föreningar inom både idrott och kultur. Idag är jag valberedare för föreningen och deltar i aktiviteter kring skog, biologisk mångfald, Östersjö och ungas deltagande.