Vår styrelse

Engagerade företrädare från ideell, privat och offentlig sektor samlas i Leader Stockholmsbygds styrelse. Deras gemensamma kompetens och förankring i lokala nätverk ger en unik insikt i områdets förutsättningar och behov.

Gemensam värdegrund och bred kompetens

Ungefär 6-8 gånger om året träffas styrelsen för att diskutera inkomna ansökningar och bedöma vilka projekt som ska prioriteras. Styrelsen omfattar 19 ordinarie ledamöter och 12 ersättare.

Styrelsen diskuterar och bedömer projekt med hjälp av urvalskriterier som utgår ifrån en gemensam värdegrund, insikt i den kraft som finns i lokalt ledd utveckling genom leadermetoden samt målen i den lokala utvecklingsstrategin.

Styrelse

Per Lodenius

ORDFÖRANDE
Ideell sektor, Norrtälje
Har varit aktiv i Centerpartiet i många år, bland annat som riksdagsledamot och ordförande för Centern i Stockholmsregionen. Har haft kontakt med Åland och bland annat startat vänskapsförbundet. Avgår i år från posten som ordförande för Bygdegårdarnas riksförbund. Förtroendeuppdrag inom studieförbundet Vuxenskolan.

Offentlig sektor

Mia Järliden
Näringslivs- och etableringschef, Nynäshamns kommun

Ida-Maria Olofsson
Näringslivssamordnare, Norrtälje kommun

Erik Josephson
Näringslivs- och skärgårdsutvecklare, Österåker kommun

Mikaela Lodén
Näringslivsansvarig, Vaxholms stad

Jenny Andersson
Avdelningschef Strategisk samhällsplanering, Värmdö kommun

Maria Rosell
Näringslivsutvecklare, Haninge kommun

Josefin Jackson
Strateg på Regionledningskontoret, Region Stockholm

Privat sektor

Pia Nelson Önfelt
Certifierad projektledare inom besöksnäring och platsutveckling, med uppdrag både på landsbygd, i skärgård och i stad. Ordförande i Dalarö Fritidsgård, en ideell förening som driver fritidsverksamhet för ungdomar mellan 12–19 år. Haninge

Qina Hermansson
Driver enskild firma och jobbar med talboksinläsning, journalistiskt och redaktionellt arbete. Delägare Ornö turism- och eltaxikooperativ, som bl a kör mopedtaxi på ön, ordnar guidade turer och har arbetat för att samordna den småskaliga turismen i Ornö skärgård. Aktiv inom hembygdsföreningen (Bygdemuseet Ornö Sockenstuga) och bokningsansvarig för lokalerna i Ornö Bygdegård. Haninge

Lasse Persson
Är deltidspensionerad administrativ chef på Stiftelsen Östekonomiska Institutet (SITE), samt bedriver rådgivning till mindre företag i egna bolaget Resultec AB. Seglat i Roslagen 5–6 veckor per år sedan 1987. Österåker

Tomas Strandberg
Är en av grundarna till Johannas Stadsodlingar AB, en akvaponi med regnbåge och bladgrönt. Har en bakgrund inom kött och chark och var bl. a med och startade varumärket Smak av Gotland. Delaktig i producentorganisationen Recirkfisk som stöttar de svenska recirkulerande vattenbrukarna. Vaxholm

Katarina Holmberg
Grundare och ägare av Norrtelje Musteri och Norrtelje Lanthandel. Ordförande i Föreningen Roslagsmat, vice ordförande i Svenska Musterier och ambassadör i Matråd Roslagen, administratör för REKO Norrtälje och REKO Väddö. Brinner för frågor som rör småskalig livsmedelsproduktion och mathantverk, entreprenörskap och nätverkande. Rådgivare Eldrimner, rådgivare Företagslabbet. Norrtälje.

Peter Wennerberg
Driver eget byggföretag. Uppvuxen på mjölkgård. Engagerad i klimatfrågor. Bor i Sorunda, Nynäshamn

 

Ideell sektor

Karin Almlöf
Är entreprenör inom hållbar blå ekonomi, arbetar med marin bioteknologi, havsmiljö, innovationer och lagstiftning inom vattenbruk samt arbetar i flera ideella initiativ och organisationer intresserade av de frågorna.Sandhamn

Bo Gesslein
Kassör i SIKO och har tidigare varit med i Skärgårdarnas Riksförbund och i det kommunala skärgårdsrådet. Har varit egenföretagare inom varv och taxibåtar, men är nu pensionär. Gedigen kunskap inom ekonomi. Bor på Löparö, Norrtälje

Karin Broström
Är ordförande i Stockholms läns 4H och även aktiv i LRF på kommungruppsnivå i Norrtälje kommun. Var med och startade Leader Uross 2008. Driver frågor som rör ökad lokal livsmedelsproduktion och beredskap och öka ungas inflytande på sin livsmiljö.

Anders Jansson
Egenföretagare (yrkesfiske och fiskodling med avsättning lokalt) och skärgårdsbo (Ornö). Aktiv i lokala föreningar för fastboendes intressen och ägande och förvaltning av lokaler, bryggor mm. Genom yrkesfiskets organisationer drivit marknadsförande åtgärder för inhemsk fisk och bidragit till försäljningsverksamhet.

Jan Runfors
Representerar Hela Sverige ska leva i Stockholms län