Våra stöd

Här hittar du information om våra olika stödmöjligheter.

Projektstöd

  • Kan beviljas till alla utom privatpersoner
  • Måste ha allmännyttigt ändamål (dvs. gynna många)
  • Stöd kan beviljas med mellan 40 – 100 procent av kostnaderna
  • Privat insats motsvarande 30 procent av total omslutning krävs men kan ske i form av pengar eller eget (ideellt) arbete

Stöd till ungas idéer

Är du mellan 13 och 25 år och bor på landsbygden eller i skärgården mellan Norrtälje och Nynäshamn? Då kan du med dina kompisar eller din förening söka projektstöd för att anordna era egna aktiviteter!

Ni som söker stöd måste inte bo på landsbygden/skärgården, men projektidén ska genomföras på landsbygden/i skärgården i någon av våra fem kommuner, Norrtälje, Österåker, Värmdö, Haninge eller Nynäshamn.

Projektstöd till företag

  • Kan beviljas till alla utom privatpersoner
  • Gynnar en eller ett fåtal aktörer som tex föreningar med få medlemmar eller en liten grupp samarbetande företag som söker stöd för en satsning som främst gynnar dem som vill genomföra projektet
  • Du kan få max 200 000 kr i stöd
  • Stöd kan beviljas med mellan 40-70 procent av kostnaderna
  • Resten behöver du betala med egna pengar (medfinansiering med eget arbete är inte möjlig)
  • Våra grundvillkor om lokal förankring och samverkan gäller även dessa Projektstöd till företag.

Mikrostöd

Våra mikrostöd finns med flera olika inriktningar, som Samverka & arrangera, Digitalisera föreningslivet, Förankra & planera samt Hållbara initiativ. Vi har även mikrostöd som vänder sig till ungdomar < 25 år, se ovan.

Ni kan söka belopp upp till 50 000 kronor i stöd för mindre insatser som gynnar den lokala utvecklingen. Dessa är enklare att söka och går snabbare att få ett beslut än i våra större leaderprojekt.

Ni behöver själva bidra till projektet med ideella insatser i form av tid eller material.