Karsholms Gäddfabrik

Entusiastisk 15-åring initierar anläggning av en ’gäddfabrik’ på Karsholm i Stockholms mellanskärgård, ett projekt som genomförs i samarbete med anda öbor.

Om projektet

Iniativtagarens programförklaring

Jag heter Ruben Renhed, är 15 år gammal och har mitt landställe på Karsholm i Stockholms mellanskärgård. Det som jag tycker är intressant med ön är att det finns ett stort träsk som gränsar till två fina långgrunda vassvikar. På våren är hela träsket översvämmat med ca 20-40 cm vatten. Det finns ett ca 400 m långt dike som börjar uppe på ön och rinner hela vägen ner till träsket. På våren är hela diket översvämmat och det bokstavligen forsar in regnvatten rakt ner i träsket. Jag tror att detta område skulle kunna bli ett spännande fiskevårdsprojekt, ett reproduktionsområde för fisk.

Idén är att gräva en kanal och anlägga en liten grund damm där fisk med fokus på abborre och gädda kan leka och lägga sin rom. På Karsholm har vi nu bildat Karsholms Fiskevårdsförening med målsättningen att hitta finansiering för att gräva en kanal och en damm. Vi har inhämtat expertutlåtande, preliminär offert på grävning samt nödvändiga markavtal.

Ruben har stöd bland vuxna öbor och tillsammans med en lokal entreprenör kommer projektet att skapa ett reproduktionsområde för fisk och därmed bidra till bevarandet av de hotade rovfiskbestånden i Östersjön.

Projektet ska vidare stimulera andra ungdomar att tro på sina idéer och våga ta egna initiativ för att förbättra fiskens situation och miljön i skärgården. Projektet kommer att filmas och kan på så sätt ytterligare bidra till ett ökat intresse av naturvårdsprojekt och stärka ungas koppling till naturen och att våga förverkliga egna idéer.

Projektet kommer också att bidra till ökad social samhörighet på ön tack vare att man gemensamt arbetar för ett viktigt mål.

Projektet väntar på slutligt beslut från Jordbruksverket.

 

Om projektet

Projektperiod
Juni 2023 – Augusti 2024

Projektägare
Karsholms fiskevårdsförening

Projektledare
Ruben Renhed

Om finansiering

Beviljat leaderstöd
261 708 kr

Övrig privat finansiering
125 000 kr i bidrag från WWF

Total finansiering
386 708 kr

Leaderstödet består av finansiering från EU, staten, Region Stockholm och Leader Stockholmsbygds sex kommuner

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden