samverka och arrangera

Syftet med mikroprojekt inom Samverka och arrangera är att fler attraktiva evenemang, möten och sammankomster ordnas inom leaderområdet.

Så här går det till – steg för steg

Vad kan man söka för?

 Inom mikrostödet Samverka och arrangera kan du söka stöd för att arrangera mindre aktiviteter som exempelvis bokmässor, festivaler, kurser, föreläsningskvällar och framtidsverkstad.

Stödet kan också sökas för att utveckla mötesplatser eller marknadsföra aktiviteter.

 

Vem kan söka?

Sökande kan vara en förening med verksamhet i Leader Stockholmbygds geografiska område. Även andra aktörer, exempelvis flera föreningar och/eller företag i samverkan, kan söka så länge projektet är allmännyttigt för Stockholmsbygds landsbygder eller skärgård.

När kan man söka?

Ansökningar tas emot så länge det finns pengar kvar att fördela. Beslut fattas av en beslutskommité inom Leader Stockholmsbygd.

Kontakta alltid oss på leaderkontoret innan du påbörjar en ansökan, vi lyssnar på er idé och vägleder dig så att ansökan sker på rätt sätt.

 

Kontakt

Maila linnea@leaderstockholmsbygd.se eller ring henne på 070 244 15 18

om stödet

Sökbart maxbelopp: 50 000 kr

Stödnivå: 100 % av kostnaderna

Medfinansiering: Ni behöver medfinansiera mikroprojektet med minst 50 procent av det stödbelopp ni söker.

Medfinansieringen består av ideellt engagemang/arbete.

Pågående projekt