Växtkraft på landsbygden

Projektet vill höja kunskap om och förståelsen för lokalt producerad mat, stärka den lokala livsmedelsproduktionen genom kompletensutveckling samt skapa möjligheter för producenter och konsumenter att mötas.

Om projektet

Projektet vill stärka landsbygden nära storstaden genom att öka produktion, förädling och försäljning av lokal mat samt kompetensutveckla producenter inom livsmedelssektorn. Konkreta matrelaterade evenemang, såsom skördemarknader, julmarknader, viltveckor, och temakvällar, genomförs för att främja den lokala livsmedelsproduktionen och skapa möjligheter för producenter och konsumenter att mötas, vilket bidrar till en mer levande landsbygd. Genom matmarknaderna får landsbygdsföretag möjlighet att knyta kontakter, lära av varandra och ta del av kunskap från föredragshållare.

En ’viltvecka’ ska syfta till ökad förståelse för jakt och viltvård, där skolbarn lär sig om djur och natur samt hur viltet kan användas som resurs för matproduktion, även i skolköken. Eleverna kommer utbildas om viltstammarnas storlek där samband mellan antal vilt kan återspeglas i viltolyckor i trafiken och att ökningen av skador på grödor och mark får negativa konsvenser för produktionen av livsmedel. Genom marknader med fokus på lokalproducerad mat skapas en närmare kontakt mellan producenter – förädlingsföretag och kunder – konsumenter, vilket främjar samhällsutvecklingen inom Nynäshamns kommuns landsbygd.

Om projektet

Projektperiod
April 2023 – December 2026

Projektägare
Södertälje ortsförbund av LRF

Projektledare
Birgitta Carlsson
073-055 93 00‬
hej@vaxtkraftpalandsbygden.se

Webb och sociala medier
https://vaxtkraftpalandsbygden.se/

Om finansiering

Beviljat leaderstöd
1 686 937 kr

Egen privat finansiering
36 000 kr

Total finansiering
1 722 937 kr

Leaderstödet består av finansiering från EU, staten, Region Stockholm och Leader Stockholmsbygds sex kommuner

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden