En digital guide till Nämdöskärgården

Nämdö Green Archipelago ska lansera Nämdöskärgården.se, en digital guide för att främja besöksnäringen och marknadsföra Nämdöskärgården som en attraktiv plats att bo och arbeta på.

Om projektet

Nämdö Green Archipelago ska lansera Nämdöskärgården.se, en digital guide för att främja besöksnäringen och marknadsföra Nämdöskärgården som en attraktiv plats att bo och arbeta på. Webbsidan riktar sig till besökare, fritidsboende och potentiella invånare, med syfte att öka intresset för området och främja samhällsutvecklingen.

Nämdöskärgården.se kommer att erbjuda information om det kommersiella utbudet samt guida besökare genom områdets natur, kultur och historia. Genom att sprida information om positiva utvecklingsprojekt och stödja lokala initiativ strävar Nämdöskärgården.se efter att främja långsiktig hållbarhet och samhällsutveckling. Genom att locka en varierad besökskår året om, räknar projektetes initiativtagare Nämdö Green Archipelago med att webbplatsen kan attrahera nya invånare och säkra arbetstillfällen. Nämdöskärgården.se ska fungera som en central plattform där olika intressenter kan dela sin information och nå en bred publik.

Projektet väntar på slutligt beslut från Jordbruksverket.

Om projektet

Projektperiod
Maj 2023 – september 2024

Projektägare
Nämdö Green Archipelago

Ta kontakt
+46 70 768 11 43
info@greenarchipelago.se

Om finansiering

Beviljat leaderstöd
797 424 kr

Total finansiering
797 424 kr

Leaderstödet består av finansiering från EU, staten, Region Stockholm och Leader Stockholmsbygds sex kommuner

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden