Resursfisk 2.0 – fisk från skärgården till fler människor

Projektägare: Länsstyrelse i Stockholms län

Projektet Resursfisk 2.0 vill bygga vidare på och använda sig av de logistiklösningar och erfarenheter som skapats inom projektet Resursfisk. Grundtanken är att ta tillvara på mer av den undernyttjade fisken som är vanlig i våra vatten (resursfisk). Det stärker vår lokala livsmedelsförsörjning och ökar möjligheten till livskraftigt småskaligt yrkesfiske i Stockholms skärgård.

Livsmedelsverket säger att vi ska äta mer fisk samtidigt som stora delar av världens kommersialiserade fiskebestånd är överfiskade. Småskaliga yrkesfisket längst kusten har under lång tid kämpat med att få en lönsamhet. Utmaningarna är många men tillgången på alla fisk minskar inte. Det finns stabila bestånd av arter såsom karpfiskar, invasiva arten svartmunnad smörbult, strömming, spigg och nors. Problemet är att det inte är den sortens fisk som konsumenterna efterfrågar idag.

För att ändra på detta och öka möjligheter att bedriva småskaligt yrkesfiske i Stockholms skärgård måste man agera på flera fronter samtidigt: fiske, förädling och försäljningskanaler. Därför vill projektgruppen skapa samverkan mellan olika aktörers verksamhet.

Det främsta målet är att främja en diversifierad konsumtion av fisk och en ökad konsumtion av minst en ny art. Samtidigt som nya produkter och marknadskanaler upparbetas kommer man att göra marknadsföringsinsatser för att informera konsumenter om vad det lokala yrkesfisket har att erbjuda och om mervärden för samhället. Provfiske genomförs för att utreda hur fiske kan bedrivas mot minst en till art och möjlighet att ursprungsmärka fisk från Stockholms skärgård undersöks. Projektet arbetar även med matlagningsaktivitet med fisken från Stockholms skärgård.

 

Projektet är prioriterat men inte färdigbeslutat.

 

 

 

 

 

Projektnamn: Resursfisk 2.0
Sökande: Länsstyrelse i Stockholms län, 202100-2247
Journalnummer: 2020–580-1
Insatsområde & fond: Lokal mat från jord och skärgård & Havs- och fiskerifonden
Bedömning: 224 poäng (avslagsnivå 200 p)
Beslut / Finansiering: Projektstöd 785 384 kr, Övrigt offentligt stöd från LAG 386 831.