Årsmöte 2024

Den 23 april planerar Leader Stockholmsbygd att genomföra sitt årsmöte 2024.

Längre fram publicerar vi underlag inför årsmöte 2024.