Årsmöte 2024

Kallelse till Leader Stockholmsbygds årsmöte 2024.

Kallelse till årsmötet 2024

Plats: Österåkers multiarena, Näsvägen 2, Åkersberga
Tid: 23 april 2024, kl 18.00.

PROGRAM

Kl 18:00   Leader Stockholmsbygds ordförande Sune Fogelström och NN, Österåkers kommun hälsar välkommen

Kl 18:15   Tre leaderprojekt presenterar sina erfarenheter och vilka mervärden leadermetoden tillför.

  • Patrik Franke berättar om projekt Scenkonst i skärgården. Projektet arrangerar teaterföreställningar i samarbete mellan professionell scenkonst och lokala föreningar och företag, för skärgårdsbor och besökare både under sommaren och under lågsäsong. Inom projektet drivs även en teaterverkstad för ungdomar mellan 16 – 25 år. Projektet genomförs somrarna 2023 och 2024 och Patrik kommer att berätta om första årets erfarenheter och lärdomar.
  • Per Persson och Amelia Morey Strömberg presenterar projekt Generella Modeller för småskaliga VA-lösningar, som genomförs på Björkö, Möja samt Ornö. Projektet vill identifiera modeller för byggande av småskaliga gemensamma VA-lösningar i områden med begränsad tillgång på grundvatten och där saltvatteninträngning kan befaras. Du kan läsa mer om projektets remissrapport på https://gemova.se/. Projektet pågår fortfarande och vi kommer att få höra mer om processen, samarbeten och vilka slutsatser man så här långt kunnat dra.
  • Leader Stockholmsbygd driver ett projekt med fokus på platsutveckling, Smarta bygder skapar hållbara platser. Projektet ligger i startgroparna och vill i samarbete med intresserade bygder undersöka hur exempelvis ny digital teknik kan förbättra platsernas service och attraktivitet för boende (och besökare). Projektledare Elin Lovén berättar vilka aktiviteter som planeras och vilka bygder som redan är igång med sina processer.

Kl 19:15    Årsmöte inkl. genomgång av verksamheten 2023. Underlag till årsmötet: årsredovisning, dagordning, valberedningens förslag

ca Kl 20:30   Avslutning

Alla boende och verksamma inom området har närvaro- och yttranderätt på föreningsstämman, dock ej rösträtt. Sprid gärna till fler som kan vara intresserade av projektpresentationerna!

Vi bjuder på förtäring. Anmäl dig senast 19 april.

Varmt välkommen!