förankra och planera

Syftet med mikroprojekt inom Förankra och planera är att genomföra enklare förstudier eller fördjupa förankringsprocesser.

Så här går det till – steg för steg

Vad kan man söka för?

Inom mikrostödet Förankra och planera kan du söka stöd för att ordna möten mellan organisationer inom din bygd eller inom en bransch, men även genomförande av mindre förstudier eller planering för ökad krisberedskap.

 

Vem kan söka?

Sökande kan vara en organisation med verksamhet i Leader Stockholmbygds geografiska område. Ni kan också vara flera föreningar och/eller företag i samverkan, så länge projektet är allmännyttigt för Stockholmsbygds landsbygder eller skärgård.

När kan man söka?

Ansökningar tas emot så länge det finns pengar kvar att fördela. Beslut fattas av en beslutskommité inom Leader Stockholmsbygd.

Kontakta alltid oss på leaderkontoret innan du påbörjar en ansökan, vi lyssnar på er idé och vägleder dig så att ansökan sker på rätt sätt.

Kontakt

Maila linnea@leaderstockholmsbygd.se eller ring henne på 070 244 15 18

om stödet

Sökbart maxbelopp: 50 000 kr

Stödnivå: 100 % av kostnaderna

Medfinansiering: Ni behöver medfinansiera mikroprojektet med minst 50 procent av det stödbelopp ni söker.

Medfinansieringen består av ideellt engagemang/arbete.

Pågående projekt