Ansöka

Dags att ta fram ansökan! Här kan du läsa mer om hur det fungerar, men glöm inte att kontoret finns som bollplank längs vägen!

Innan ni skriver en ansökan

Första steget är alltid att ta kontakt med oss på kontoret. Ansökan görs i Jordbruksverkets system men det är viktigt att projektidén ryms inom ramen för våra stödmöjligheter. Vi har samlat en del ”Bra att veta” här nedan, men vi hjälper er i allt från att hitta rätt i Jordbruksverkets e-tjänst till ge feedback och råd på erat utkast.

Fullmakt

Vem får mandat att skicka in ansökan?

Den som skickar in en ansökan måste ha fullmakt från organisationen som söker stödet. Alternativet är att det finns en ensam firmatecknare.

Jordbruksverket har tagit fram en blankett som fullmaktsgivaren (föreningen, företaget) skickar in. Det kan ta 1-2 veckor innan den är registrerat, därför är det klokt att göra det i god tid.

Budget

Vad kostar era aktiviteter?

En bilaga till ansökan är en budget. Avänd vår budgetmall som ni kan ladda ned. Den är uppdelad i olika aktiviteter. Er projektplan omfattar en eller flera aktiviteter som genomförs för att uppnå era projektmål. Dessa ska här kopplas till kostnader.

Tänk igenom vilka utgifter ni behöver budgetera för. Ta reda på vad allt kostar. Begär offerter om så är möjligt, en del prisuppgifter kan man också hitta på internet. Ni kommer att behöva alla kostnader väl.

Projektbeskrivning

Frågor guidar genom ansökan

I Jordbruksverkets system kommer ni få besvara ett antal frågor. I början väljer men projektets inriktning, ett val som påverkar vilka frågor ni ska svara på. Svaret får ni av kontoret. När ni har kommit så långt i processen att ni skriver ansökan har vi redan en bra dialog om vad ni vill söka stöd för. Vi väljer inriktning beroende på inom vilket insatsområde vi anser att ert projekt hör hemma.

Vi har samlat frågorna i ett dokument. Gå igenom dem innan ni gör er ansökan och förbered era svar. Kontakta kontoret om ni har frågor!

Privat insats

Ideellt arbete

Alla leaderprojekt måste bidra med en privat insats motsvarande 30 procent av budgeten ni söker stöd för. Det kan vara egna pengar eller ideella insatser.

Ideellt arbete är arbete som för projektet framåt men som ni inte får stöd för. Det är er medfinansiering, men kan också ses som ett mått på det lokala engagemanget. Ideell tid värderas till 340 kr per timme för alla över 16 år. I ansökan behöver ni därför beskriva hur många ideella timmar ni kommer att lägga ner i era aktiviteter och vad det ideella arbetet består i.

Hur ser beslutsprocessen ut?

Styrelsen har 6-8 möten per år. Ungefär fyra veckor innan behöver vi få in en komplett ansökan. Kontoret granskar och startar handläggningen och hör av sig om ni behöver komplettera med ett förtydligande eller underlag som saknas.

Styrelsens ledamöter läser in sig på de aktuella ansökningarna. Under beslutsmötet diskuterar styrelsen ansökan. De säkerställer att ansökan uppfyller alla grundvillkor och bedömer hur väl den är i linje med strategin. Därefter poängsätts ansökan utifrån urvalskriterierna.

Alla ansökningar som får minst 500 poäng i urvalskriterierna prioriteras. Om projektet inte uppfyller grundvilkoren, eller inte får tillräckligt många poäng på urvalskriterierna, avslås ansökan.

Efter styrelsemötet slutför leaderkontoret handläggningen och skickar ansökan vidare till Jordbruksverket. Jordbruksverket handlägger andra aspekter av ansökan och fattar därefter det slutliga beslutet. Under tiden fram till beslut kan ytterligare kompletteringar begäras. Väntetiden på att slutligt beslut fattas kan vara tre till sex månader.