KIKA Webportal

Projektägare: Landsorts Sjö- och MiljöCentrum ekonomisk förening

Det dröjer innan man kan bygga ”KIKA på Landsort”, kunskapsstationen och upplevelsecentret om Östersjöns maritima arv och miljö vars koncept togs fram 2014-2017. Men innehållet kan man börja bygga. Och det är just det som leaderprojektet Webportal KIKA går ut på.


Webportal KIKA är det första konkreta steget i förverkligandet av upplevelsecentret om Östersjöns maritima arv och miljö. KIKA Virtual Reality blir det andra. Med webportalen kommer det lärande upplevelsecentrumet ”KIKA på Landsort” att kunna komma igång och inspirera.

Webportalen ska samla och synliggöra innehållet i det framtida ”KIKA på Landsort”. Den utgör kunskapskärnan i verksamheten. Projektet handlar inte om att fram nya innehåll, utan bygger på den rikliga mängd underlag som redan finns i form av  filmer, foton, berättelser och data.

Uppläggningen är i två nivåer. På den ena är webportalen helt öppen och publik, med syfte att inspirera portalens besökande till att besöka Landsort och där få veta mer. På en annan nivå erbjuder portalen en djupare kunskapskälla för besökare på platsen, för att guida dem i den praktiska upplevelsen av det maritima arvet och Östersjöns miljö.

Projektet genomförs i två faser. Fas 1 handlar om att inventera och utforma innehåll, ta fram en digital strategi, en arbetsprocess och en utvärderad körbar prototyp (vilket betyder en fullt funktionsduglig och på Internet körbar version, användbar för användartester och marknadsföring, dock inte publikt tillgänglig). Fas 2 handlar om att färdigställa en första publik produktionsversion.

Projektet drivs i ett samarbete mellan Landsort Sjö- och MiljöCentrum (LSMC) och Södertörns Högskola. Genom olika arbets- och referensgrupper knyts de olika kompetensområdena som projektet vilar på, såsom marknadsföring, web- och visualisering, men även innehållskompetenser inom bland annat Östersjöns marinarkeologi och ekosystem.

Läs mer om KIKA på landsort

 

Projektnamn: KIKA Webportal
Sökande: Landsorts Sjö- och MiljöCentrum ekonomisk förening, 7696033575
Journalnummer: 2019-4268
Insatsområde & fond: En attraktiv bygd att besöka & Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
Bedömning: 234 poäng (avslagsnivå 200 p)
Beslut / Finansiering: Projektstöd 319 000 kr, Övrigt offentligt stöd från LAG  77 000 kr, Övrig offentlig stöd från Region 80 000 kr.