Fiskevänliga och tillgängliga Rävsten

Projektägare: Upplandsstiftelsen

Rävsten är en liten idyllisk ö sydost om Gräsö. Markägare är Upplandsstiftelsen och en arrendator driver Rävstens stugby. Upplandsstiftelsen har i uppdrag att främja friluftslivet i Uppsala län och strävar för att göra naturen mer tillgänglig för alla.

Projektet ska bidra till att tillgängliggöra Rävsten för fler människor oavsett funktionsgrad och att utveckla faciliteterna för fiskande gäster samt attrahera fler fiskegäster. Att gilla fiske, båtliv och skärgård är inte förbehållet den som kan gå på sina egna ben eller de med bra balans. Till Rävsten kommer det årligen minst en särskolegrupp för övernattning. Flera av eleverna sitter då i rullstol eller permobil. Under de senaste årens insatser på Rävsten har duschar och nya dass tillgänglighetsanpassats för att möta olika gästers behov.

Att kunna komma ner till vattnet i rullstol via en ny flytbrygga med anpassad landgång och där kunna fiska eller håva är efterfrågat. Att med hjälpmedel kunna ta sig i och ur en kajak trots en funktionsnedsättning och att kunna rensa sin fisk stående eller sittande ska projektet åstadkomma för Rävstens gäster.

Projektet kommer att inhämta synpunkter från en testgrupp med representanter från organisationer med medlemmar med funktionsnedsättning. Projektets resultat kommer att bland annat att dokumenteras i en film med fokus på Rävstens tillgänglighetsanläggningar.

Motivering: Projektet genomförs i samarbete mellan två sektorer och beskriver hur man kommer utvidga samarbetet med relevanta aktörer. Projektet visar tydligt hur man vill öka tillgängligheten för intresserade besökare inom fritids-/turistfiske och hur detta bidrar till fler dagsbesökare och övernattande gäster.

Projektnamn: Fiskevänliga och tillgängliga Rävsten
Sökande: Upplandsstiftelsen, 817000-7093
Journalnummer: 2018–4026
Insatsområde & fond: En attraktiv bygd att besöka, Europeiska havs- och fiskerifonden.
Bedömning: 218 poäng (avslagsnivå 200 p)
Finansiering: Projektstöd 374 803 kr, Övrigt offentligt stöd från LAG 184 605 kr.