Fågelturism på Landsort

Projektägare: Föreningen Landsorts Fågelstation

Föreningen Landsorts Fågelstation driver en fågelstation med ringmärkning, sträckfågelstudier och inventering av fågel på Landsort i Stockholms södra skärgård. Samtidigt som aktiviteter som ringmärkning och inventeringar behöver professionaliseras ser föreningen stora möjligheter att nyttja fågelstationens verksamhet för att locka fler besökare och bidra till starka näringar på ön och i närområdet.

Föreningen jobbar sedan 2016 och med leaderstöd för att utveckla fågelstationens utåtriktade verksamhet med guidningar, skol- och ungdomsbesök, ett samarbete med lokala näringar kring upplevelsepaket, en vetenskapligt förankrad verksamhet samt insamlingar och undersökningar tillsammans med universiteten i regionen. Projektets första fas är genomförd.

Nu fortsätter fas två i arbetet mot målen, genom att ta till utvärderingar, revisioner och erfarenheter föreningen har fått under första delen av
projektet. En omorganisation internt ska få föreningens eget arbete att hålla för större tag framåt. Och bl.a. ska en affärsplan tas fram som visar hur långsiktig ekonomisk stabilitet kan uppnås.

Vi stärker i nästa fas samarbetet utåt. Att fulltidsbemanna fågelstationen ger kontinuitet och närvaro på ön vilket skapar möjligheter till samarbete under andra former än vid en sporadiskt bemannad station, som tex skolbesök, besök av ungdomsgrupper från fritidsgårdar och framförallt för människor i mer mogen ålder som är betydligt mer köpstarka, både med ett fågelintresse och utan, som bara vill göra en helgutflykt.

Utmaningen för verksamheten är att bara en bråkdel av det värde som skapas, genom att ta betalt för guidningar och liknande specialarrangemang tillfaller stationen självt. Det stora värdet av besöken finns att fånga för de lokala näringarna på ön, i form av transport, boende, mat och dryck. Nyttan skapat av skol- och ungdomsbesök, samt genom våra vetenskapliga samarbeten är dock otvetydigt en stor nytta på aggregerad nivå. 

Då endast en del av den nytta som fågelstationen skapar, ger några intäkter direkt till verksamheten som gör det möjligt för oss att bibehålla vår verksamhet siktar föreningen på andra finansieringsalternativ. Tanken är att stationen kan bygga sin affärsplan på att attrahera sponsorer. Det arbetet är intensifierat under den nu aktuella projektfasen och ska ligga till grund för en framtida mer förankrad fas där bemanningen finns inräknad i de partnerskap som sponsring bygger på. Föreningen har redan kontakt med stora sponsorer, och räknar med att ca 7-8 sponsorer räcker.

 

 

Ett besök på landsorts fågelstation

Projektnamn: Fågelturism på Landsort
Sökande: Föreningen Landsorts Fågelstation, 802016-5653
Journalnummer: 2018-4081
Insatsområde & fond: En attraktiv bygd att besöka, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
Bedömning: 299 poäng (avslagsnivå 200 p)
Motivering: Projektet arbetar med tydligare förankring och samarbeten på ön och bidrar till Leader Stockholmsbygds utvecklingsstrategi genom att utveckla fågelstationen till ett attraktivt besöksmål. Fler besökare och ett nära samarbete med andra aktörer inom turistnäringen kommer att gynna Landsorts utveckling.
Finansiering: Projektstöd 303 800 kr, Övrigt offentligt stöd från LAG 149 700 kr, Egen privat finansiering 65 000 kr