Digital plattform för Roslagsleden

Projektägare: Visit Roslagen AB

Roslagsleden sträcker sig 190 km genom totalt 6 kommuner varav cirka 75 % av den 19 mil långa leden går genom Leader Stockholmsbygd samt kommunerna Norrtälje och Österåker. Med sina 11 etapper längst kust, skog, landsbygd och fornminnesbygd lockar Roslagsleden varje år vandrare från hela världen och längs leden finns möjlighet att övernatta i allt från vindskydd till vandrarhem och hotell.

Globalt märks en ökande vandringstrend och vandringsturism ses som en tydlig trend hos den digitalt mogna målgruppen Aktiva naturälskare. Visit Roslagen anordnar sedan 4 år tillbaka det årliga vandringseventet Nya Roslagsmarschen – ett populärt event som årligen lockar cirka 500 deltagare till olika sträckor av Roslagsleden.

Det informationsmaterial som idag finns publicerat digitalt innehåller dock information snarare än inspiration och det är svårt för användaren att skapa sig en helhetsbild av leden. Syftet med projektet är att med en digital plattform marknadsföra och tillgängliggöra Roslagsleden som
vandringsled samt synliggöra aktörer längs leden. Det ska vara enkelt att hitta information om såväl etapper, terräng, svårighetsgrad som sevärdheter och boenden.

Genom ökad synlighet för lokala aktörer samt ökad kunskap om målgruppen och dennes behov kan projektet bidra till ökad lönsamhet för medverkande aktörer. Utöver arbetet med plattformen kommer projektet att inbjuda till en workshop där aktörerna får inspiration och vägledning när det gäller att paketera sitt erbjudande mot målgruppen. I denna fas sker också en avstämning med ledansvariga/ kommunikatörer i kommunerna.

De föreningar som syns på plattformen kommer själva att bidra med uppdaterad information i text och bild om sina verksamheter. De kommer också att bjudas in i workshops kring ökad synlighet och paketering av erbjudanden riktade mot målgruppen. En tanke är att också involvera gymnasieelever från lokala skolor som genom skolprojekt kan testvandra med plattformen som redskap och dokumentera sträckorna, med text och bild. Deras delaktighet kommer också att ge Visit Roslagen en möjlighet att nå en yngre målgrupp samt öka kunskapen om Roslagsleden hos lokala ungdomar.

 

Projektnamn: Digital plattform för Roslagsleden
Sökande: Visit Roslagen AB, 556525-2722
Journalnummer: 2018–4077
Insatsområde: En attraktiv bygd att besöka
Fond: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
Bedömning: 297 poäng (avslagsnivå 200 p)
Motivering: Projektet kommer att stärka samverkan mellan organisationer och företag inom turistnäringen längs Roslagsleden och bidrar till fler besökare, bl.a. genom att nyttja den planerade digitala plattformen för att marknadsföra eventet Roslagsmarschen som äger rum utanför högsäsong. På sikt kan projektet bidra till ökad lönsamhet inom besöksnäringen.
Finansiering: Projektstöd 607 251 kr.