Destination Finnhamn

Projektägare: Finnhamns Arkipelag AB

Finnhamn är ett naturreservat och besöksmål på gränsen till den yttre skärgården i Stockholm. Finnhamn ägs och förvaltas av Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län som sedan arrenderar ut mark och fastighet till projektägaren, som bedriver kommersiell verksamhet på ön.

Finnhamn är ett klassiskt besöksmål vars underbara natur har lockat besökare sedan 1930-talet. På senare år har även krogen, lanthandeln och gästhamnarna bidragit till att Finnhamns besökare har en anledning att komma ut till ögruppen. Det som nu saknas är fler ”gratisaktiviteter” som är tillgängliga för det rörliga friluftslivet. Att lägga till med sin båt, äta lunch och sedan middag räcker inte för att besökarna skall vara nöjda. Behovet att kunna aktivera familjen när de besöker Finnhamn växer för varje år. Att kunna sysselsätta sig mellan lunch och middag med en promenad, träna eller leka i motorikbanan är viktigt för besökarna som komplement till de aktiviteter som kostar pengar såsom kajak eller stand up paddle (SUP).

Om Finnhamn blir ett bättre besöksmål för samtliga besökare kommer det även gynna andra aktörer inom besöksnäringen i ett större område än enbart Finnhamn. Aktiviteterna i projektet omfattar att anlägga en motorikbana, en hundrastgård, ett utegym, ett utkikstorn, grillplatser för större grupper, vindskydd, en beachvolleybollplan och en sandstrand, samt att digitalisera skyltar på platserna som visar ”Naturskatter på Finnhamn”.

Projektnamn: Destination Finnhamn
Sökande: Finnhamns arkipelag AB, 556565-4166
Journalnummer: 2017–4808
Insatsområde & fond: En attraktiv bygd att besöka & Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
Bedömning: 201 poäng (avslagsnivå 200 p)
Motivering: Projektet är förankrat hos aktörer både på Finnhamn och i närområdet och bidrar till leaderområdets målsättningar avseende en attraktiv bygd att besöka. Fokus ligger på det rörliga friluftslivet där många besökare kommer till ön med egen båt, alternativt med kollektiv båttrafik. Att fler attraheras att komma till Finnhamnsområdet samt att förlänga sin vistelse på ön tack vare fler kostnadsfria aktiviteter på ön kommer att gynna besökare och turismföretagare i området, inte bara på Finnhamn, vilket till ansökan bifogade kommentarer från i området aktiva företag och organisationer visar.
Ett attraktivare besöksmål med årstidsoberoende besöksanledningar kommer att leda till fler dagsbesökare även utanför högsäsong och även till fler övernattningar.
Beslut / Finansiering: Projektstöd 841 276 kr, Övrigt offentligt stöd från LAG 414 360 kr