Destination Finnhamn

Projektägare: Finnhamns Arkipelag AB

Finnhamn är ett naturreservat och besöksmål på gränsen till den yttre skärgården i Stockholm. Finnhamn ägs och förvaltas av Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län som sedan arrenderar ut mark och fastighet till projektägaren, som bedriver kommersiell verksamhet på ön.

Ur stödmottagarens slutrapport

Finnhamn är mycket välbesökt men aktiviteterna på ön är begränsade. Destination Finnhamn har byggt en rad olika aktivitetsanläggningar som kan användas av det rörliga friluftslivet när de besöker ön. Detta ökar tillgängligheten och gör Finnhamn till attraktivare besöksmål för samtliga besökare, oavsett om de övernattar, kommer med Waxholmsbåten över dagen eller om de väljer att lägga en konferens eller bröllop på ön.

Projektet har genomfört: – Motorikbana (äventyrsbana) för barn i åldrarna 3-15. – Hundrastgård. – Utegym. – Utkikstorn – Grillplatser. – Vindskydd. – Beachvolleybollplan. – Sandstrand – Digitalisering av Finnhamns nya naturstigar.

 

.

Projektnamn: Destination Finnhamn
Sökande: Finnhamns arkipelag AB, 556565-4166
Journalnummer: 2017–4808
Insatsområde & fond: En attraktiv bygd att besöka & Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
Bedömning: 201 poäng (avslagsnivå 200 p)
Motivering: Projektet är förankrat hos aktörer både på Finnhamn och i närområdet och bidrar till leaderområdets målsättningar avseende en attraktiv bygd att besöka. Fokus ligger på det rörliga friluftslivet där många besökare kommer till ön med egen båt, alternativt med kollektiv båttrafik. Att fler attraheras att komma till Finnhamnsområdet samt att förlänga sin vistelse på ön tack vare fler kostnadsfria aktiviteter på ön kommer att gynna besökare och turismföretagare i området, inte bara på Finnhamn, vilket till ansökan bifogade kommentarer från i området aktiva företag och organisationer visar.
Ett attraktivare besöksmål med årstidsoberoende besöksanledningar kommer att leda till fler dagsbesökare även utanför högsäsong och även till fler övernattningar.
Beslut / Finansiering: Projektstöd 841 276 kr, Övrigt offentligt stöd från LAG 414 360 kr