Barn, unga och vuxna möts i natur och kultur

Projektägare: Stiftelsen Livsuniversitetet

I Mälby, nära Väddö kyrka ligger Livsuniversitet LU, som bildades 1993 för att vara en mötesplats för att bidra med kunskap, workshops, konserter, och lägerverksamhet för vuxna, ungdomar och barn. Stiftelsen vill nu göra det vackra kultur- och naturlandskapet som ligger nära husen mer besöksvänlig och inbjudande.

Planerna omfattar att etablera en naturstig med informationstavlor för att sprida kunskap om bygdens historia, om växter och djur och locka fler att besöka området. Tavlorna ska förses med QR koder som är länkade till sidor på webben, texten ska läsas in av barn som skall vara med och skapa naturstigen.

Det ska också bli grillplatser med enkelt regnskydd utefter stigen, för utomhusvistelse i vackra backar med natursköna utblickar mot åkrar och skogsområden. Vidare vill stiftelsen hålla 10 st roslagsfår i ett naturvårdsområde, som barnen får vara med och lära känna. Vid själva husen ska det bli en utomhusplattform med möbler där besökare kan slå sig ner efter promenaden och även exempelvis äta medhavd matsäck.

 

 

 

Sökande: Stiftelsen Livsuniversitetet, 802017-3954
Journalnummer:
2018–1828
Insatsområde: En attraktiv bygd att bo och verka i
Fond:
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Bedömning: 219 poäng (avslagsnivå 200 p)
Motivering: Projektet är förankrat hos berörda aktörer och samarbeta med för sökanden nya organisationer samt bidrar till leaderområdets målsättningar genom att skapa ett attraktivt besöksmål på Väddö. Naturstigen med informationstavlor och caféet kommer locka fler och nya besökare, vilket gynnar även andra besöksmål i området.
Finansiering: Projektstöd 224 235 kr, Övrigt offentligt stöd från LAG 74 445 kr, Övrigt offentligt stöd från kommun 36 000 kr. Ideellt arbete 132 000 kr