Stämmarsunds ångbåtsbrygga

Projektägare: Stämmarsunds ångbåtsbrygga

Ångbåtsbryggan i Stämmarsund (Blidö, Norrtälje Kommun, byggdes i slutet av 1800-talet för att tillförsäkra skärgårdsområdet tillgång till de snabba transporter mellan traktens näringsliv och Stockholm och möjliggjordes av de nya ångfartygen. Bryggan behöver renoveras och den nybildade föreningen Stämmarsunds ångbåtsbrygga vill återskapa dess betydelse för folk och lokal kultur.

Det förestående projektet har två syften, dels att på kort sikt renovera bryggan, dels att på lång sikt utveckla Stämmarsundsområdet. Tanken är att på sikt arrangera årliga evenemang, såsom bryggdans, seglingstävlingar, kulturaftnar och julmarknader. Evenemangen kommer att genomföras i ett nära samarbete med existerande lokala förenings- och näringsliv.

Meningen är att bryggan skall återta sin plats som centralpunkt för såväl boende som besökare på Blidö, samt att genomförda aktiviteter och evenemang skall ge föreningen en ekonomisk bas för det löpande underhållet som krävs för att framgent hålla bryggan vid fortsatt god standard.

Efter projektet och renoveringen av bryggan finns planen att uppföra en kiosk i anslutning till bryggan som även kommer att tjäna som väder- och vindskydd samt som terminal för mindre försändelser som idag läggs i det fria i väntan på avhämtning.

 

Projektnamn: Stämmarsunds Ångbåtsbrygga
Sökande: Stämmarsunds Ångbåtsbrygga, 8025085518
Journalnummer: 2017–1488
Insatsområde: En attraktiv bygd att bo och verka i
Fond: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
Bedömning: 215 poäng (avslagsnivå 200 p)
Motivering: Projektet är förankrat hos berörda aktörer och bidrar till leaderområdets målsättningar avseende en attraktiv bygd att bo och verka i genom att restaurera och utveckla ångbåtsbryggan till att bli en attraktiv mötesplats med kommersiell och offentlig service med olika året runt aktiviteter för boende och besökare. Projektet bidrar till förbättrade servicelösningar samt kommer att stärka områdets näringsliv och lokalsamhällets samhörighetskänsla.
Finansiering: Projektstöd 900 000kr: Övrigt offentligt stöd från kommun 200 000 kr: Övrigt off. stöd från landsting 545 000 kr. Privat medfinansiering 155 000 kr