Sportfiskebåt för funktionsnedsatta

Projektägare: Sveriges funktionshindrades frilufts- och fiskeförening

Sveriges Funktionshindrades Frilufts & Fiskeförening erbjuder sportfiske och båtturer från båt för människor med olika typer av funktionsnedsättning som t.ex. rörelsenedsatta, rullstolsburna, begåvningshandikapp. För att kunna ta emot fler olika personer och grupper behöver föreningen en ny, för ändamålet anpassad båt.

Projektet syftar till att göra sportfisketurism mer tillgängligt för rörelsehindrade personer, både anpassad barn/ungdomar och vuxna.

Projektnamn: Sportfiskebåt för funktionsnedsatta
Sökande: Sveriges funktionshindrades frilufts- och fiskeförening, 802417-2812
Journalnummer: 2017-588
Insatsområde: En bra bygd att bo och verka i
Fond: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
Bedömning: 225 poäng (avslagsnivå 200 p)
Motivering: Projektet är förankrat hos aktörer i området och bidrar till leader-områdets mål genom att öka tillgängligheten till fritidsaktiviteter för en marginaliserad grupp, funktionsnedsatta med bl.a. rörelsehinder. Sökande förening och projektet drivs av personer med funktions-nedsättningar vilket innebär de agerar som förebilder för unga deltagare, känner väl till målgruppens behov samt att leaderområdets horisontella målsättningar gällande icke-diskriminering och delaktighet uppfylls.
Finansiering: Projektstöd 401 677 kr Övrigt offentligt stöd från LAG 197 842 Privat medfinansiering 50 000 kr