Roslagskraft Solcellsinstallationer

Projektägare: Roslagskraft ekonomisk förening

Flera, inklusive hyresgäster, vill vara delaktiga i framställningen av den energi de använder och sätta upp solceller antingen på husen eller marken där man bor eller i en gemensam solcellspark. För många fastighetsägare är det ett stort steg att installera solpaneler. Pilotprojektet ”Roslagskraft Solcellsinstallationer” går ut på att sammanföra solelkonsumenter i en gemensam upphandling med professionellt konsultstöd. Förhoppningen är att det ska inspirera fler att samverka och bidra till ett mer hållbart samhälle

Roslagskraft är en ekonomisk förening i Roslagen som vill medverka till mer förnyelsebar elkraft i Norrtälje kommun. Det vill man göra dels genom påverkansarbete dels genom att ge medlemmar möjlighet att köpa egen solkraft. Bland medlemmarna ingår drygt 20 bostadsfastigheter och 8 företagare i den gemensamma upphandlingen.

Syftet med projektet är att erbjuda medlemmarna goda möjligheter att skaffa solcellsanläggningar och därigenom bidra till egenproducerad lokal elförsörjning. Inom ramen för projektet tar Roslagskraft hjälp av konsult för att genomföra en gemensam upphandling av minst 10 solkraftsanläggningar samt elhandelsavtal. Affärsidén är att agera gemensamt med stöd av expertkunskap för att ge medlemmarna förmånliga priser på köpt el och såld överskottsel från egna anläggningar samt dessutom andelar i vindkraftverk.

Projektgruppen kommer att dokumentera processen, från medlemmarnas intresseanmälan till upphandling av konsult, utvärdering av totalentreprenörernas anbud, framtagande av tekniska principlösningar, stöd vid medlemmarnas slutliga upphandling av solceller och upphandling av elavtal.

Tanken är att upprepa projektet 2- 3 gånger inom 5 år men också att inspirera fler att våga bli energimedvetna ”prosumenter” (konsumenter som även producerar egen el) och att få Norrtälje kommun att öppna ögonen för solkraft. Roslagskraft verkar bland annat för att den som sätter upp solceller på sitt fritidshus eller i en solcellspark ska få flytta den elen hem till lägenheten i stan vilket är särskilt intressant för Norrtälje kommun som har så många fritidshus.

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

Projektnamn: Roslagskraft solcellsinstallationer
Sökande: Roslagskraft ekonomisk förening, 7696237820
Journalnummer: 2019-3988
Insatsområde & fond: Miljö och hållbarhet & Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
Bedömning: 241 poäng (avslagsnivå 200 p)
Beslut / Finansiering: Projektstöd 100 000 kr, Egen privat finansiering 47 000 kr.