Roslagskraft Solcellsinstallationer

Projektägare: Roslagskraft ekonomisk förening

Flera, inklusive hyresgäster, vill vara delaktiga i framställningen av den energi de använder och sätta upp solceller antingen på husen eller marken där man bor eller i en gemensam solcellspark. För många fastighetsägare är det ett stort steg att installera solpaneler. Pilotprojektet ”Roslagskraft Solcellsinstallationer” gick ut på att sammanföra solelkonsumenter i en gemensam upphandling med professionellt konsultstöd. Förhoppningen är att det ska inspirera fler att samverka och bidra till ett mer hållbart samhälle.

Ur stödmottagarens slutrapport

Syftet med projektet var att erbjuda medlemmarna goda möjligheter att skaffa solcellsanläggningar och därigenom bidra till långsiktigt hållbar utveckling genom egenproducerad lokal elförsörjning.

De behöver kunskapsstöd för att kunna utvärdera bästa erbjudande om installation av solceller från olika marknadsaktörer. Utvärderingen gäller många aspekter såsom investering, driftsekonomi, effekt, typ av solceller, livslängd mm. Roslagskraft ville även göra en gemensam upphandling hos elhandelsbolagenom förmånliga priser på köpt el och såld överskottsel från våra egna solkraftsanläggningar och dessutom andelar i vindkraftverk och solcellsparker. Vi ville få konsultstöd som skapar seriösa relationer mellan entreprenörer och köpare av solpanelsinstallationer. Vi bedömde att den gemensamma upphandlingen skulle ge en vinna-vinna situation för våra medlemmar som kan producera egen solkraft, för entreprenörerna som kan göra stora inköp av solcellspaneler och effektivisera installationerna och som fått säljarbetet utfört av Roslagskraft samt församhället som får mera grön el för skattepengarna och mera solkraft genom att våra medlemmar bidrar med 80 % av investeringen.

Målet med projektet var att med stöd av konsult genomföra en gemensam upphandling av minst 10 helst 15 solkraftsanläggningar samt elhandelsavtal.

7 medlemmar har Installerat solpaneler med stöd av Roslagskraft före maj 2021. 2 ytterligare medlemmar har beställt solpaneler med stöd av Roslagskraft. Installationen är påbörjad i maj 2021. 6 medlemmar slutupphandlar solpaneler med stöd av Roslagskraft. Installationen görs preliminärt sept-nov 2021. 4 medlemmar har installerat solceller i egen regi. 20 medlemmar deltar i upphandling av elavtal med stöd av Roslagskraft, klart i maj 2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

Projektnamn: Roslagskraft solcellsinstallationer
Sökande: Roslagskraft ekonomisk förening, 7696237820
Journalnummer: 2019-3988
Insatsområde & fond: Miljö och hållbarhet & Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
Bedömning: 241 poäng (avslagsnivå 200 p)
Beslut / Finansiering: Projektstöd 100 000 kr, Egen privat finansiering 47 000 kr.