Resursmodell Integration

Projektägare: Coompanion Roslagen & Norrort

Projektet ska erbjuda snabbare vägar för tredjelandsmedborgare in på arbetsmarknaden och in i samhället. Tredjelandsmedborgare har mycket svårt att komma in i arbets- och samhällslivet och därför behövs fler vägar till jobb och till nätverk.

Projektet ska uppmuntra företag och organisationer att välja tredjelandsmedborgare som förstärkning av arbetskraft under arbetstoppar och att ta vara på kompetens som finns hos denna målgrupp. Projektet kommer i en första fas att arbeta med ett 30-tal tredjelandsmedborgare som via praktik och enklare arbetsinsatser få ökade nätverk samt en konkret bedömning av vilken kompetens de besitter. Samtidigt kommer projektet att starta upp ett ”socialt bemanningsföretag” som ska bli en länk mellan nyanlända och ett betalt arbete. Det sociala bemanningsföretaget ska också knyta till sig brobyggare, dvs personer från civilsamhället som vill vara med och stödja en tredjelandsmedborgare. Både genom att hjälpa lösa praktiska frågor men även missförstånd som kan uppstå i kommunikation med arbets- och praktikplatser.

Det sociala bemanningsföretaget kommer att erbjuda all formell hantering av fakturering, skatt, moms, försäkringar mm. till personer som har förutsättning att sälja sina tjänster utan att mäkta med att starta eget och kan hjälpa med marknadsföring och kontaktnät till nya kunder. Bemanningsföretaget är tänkt att ägas och styras av socialt engagerade personer, organisationer och företag och redan idag finns intresse från Coompanion, Rosak (Roslagens Förenade Sociala Företag) och Föreningen Flyktinghjälp Väddö.

Redan vid första lägesrapporten bara några månader efter projektstart kan projektet redovisa första framgångar. En kvinna som över projektets föreningspraktik kom i kontakt med och började praktisera på ett Bed&Breakfastföretag fick vid sista avstämningen inför praktikavslutet erbjudande om timanställning! Hon ska nu i Leaderprojektets regi få öva mer på turistsvenska, köp och säljsvenska, hotellsvenska och restaurangsvenska så att hon ensam kan vara frukostvärdinna och ta emot bokningar samt in- och utcheckning till sommaren. Men hon pratar redan mycket bättre svenska än innan sommaren, och hon lär sig bättre när hon får göra och prata och inte bara sitta i klassrummet på SFI.

Läs mer

 

 

Projektnamn: Resursmodell Integration inom småföretagande, besöksnäring och föreningsliv
Sökande: Coompanion Roslagen & Norrort ekonomisk förening, 7696263115
Journalnummer: 2017–4801
Insatsområde: En attraktiv bygd att bo och verka i
Fond:
Europeiska socialfonden.
Bedömning: 370 poäng (avslagsnivå 200 p)
Motivering: Projektet är förankrat hos berörda aktörer som AF, kommunen, lokala företagare och organisationer och bidrar till leaderområdets målsättningar avseende en attraktiv bygd att bo och verka igenom att pröva metoder för ökad matchning mellan arbetslösa personer med invandrarbakgrund och företag inom leaderområdet. Projektet är innovativt och kan på sikt bidra till ökad sysselsättning och nya arbetstillfällen.
Finansiering: Projektstöd 1 339 994 kr Övrigt offentligt stöd från LAG 659 998 kr. Ideellt arbete 396 000  kr