Polhems Underwerk

Projektägare: Teaterföreningen Polhem

I Sorundabygden, i norra delen av Nynäshamns kommun, skapar en brokig skara entusiaster musikteater som ger barn och unga kunskap, delaktighet och framtidshopp. Efter succén med ”Polhems Huvudwerk” tas nya steg med nytt koncept i ett unikt samarbete mellan föreningar, kulturaktörer, kommunen, näringsidkare, kyrka, naturvård och skola i bygden. Projektet syftar till att bygga förutsättningar för en helaftons teaterföreställning, ”Polhems Underwerk”, som ska uppföras i Sorunda prästgårdspark 2021.

Under 2011-2015 spelades ”Polhems Huvudwerk” vartannat år och blev succé. Trettio personer från tre generationer, tretusen åskådare och tre teaterläger för barn och unga! Nu förbereds “Polhems Underwerk” med ett nyskriven manus i tre akter, nya metoder, nya scenografilösningar, ny konstnärlig ledning, nytt kostymarbete, ny koreografi, ny marknadsföring och skapande av ny ensemble.

Pjäsen kommer att handla om de dramatiska utmaningarna vi står inför och om vikten av kreativ frihet. Hur utvecklar vi vår föreställningsförmåga när hela framtiden kanske måste skrivas om? Och vilka krafter sätts i rörelse när man vill vara med och forma en ny tid?

En metaberättelse skapas kring tillkomsten av Polhemspjäsen, där celebriteter från 1700-talet och rockstjärnor från vår egen tid möts för att skriva en ny framtid. Pjäsen kommer att ingå i en kulturfestival sommaren 2021. Paret Charlotte de Geer och Gustaf III tillsammans med västindiern Badin griper in från ”teaterhimlen”. Deras kärleksrelation blir ett uppdrag, att hjälpa eldsjälarna i Sorunda att genomföra ”det omöjliga”.

Och Polhems astronomiska ur är med och påminner oss om att framtiden börjar nu.

 

 

 

 

Pohelms astrologiska ur

Projektnamn: Polhems Underwerk
Sökande: Teaterföreningen Polhem, 802453-2569
Journalnummer: 2020–2127
Insatsområde & fond: En attraktiv bygd att bo och verka i & Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
Bedömning: 271 poäng (avslagsnivå 200 p)
Beslut / Finansiering: Projektstöd 279 711 kr, Övrigt offentligt stöd från LAG 137 759 kr.

Projektet är prioriterat men inte färdigbeslutat.