Polhems Underwerk

Projektägare: Teaterföreningen Polhem

I Sorundabygden, i norra delen av Nynäshamns kommun, skapar en brokig skara entusiaster musikteater som ger barn och unga kunskap, delaktighet och framtidshopp. Efter succén med ”Polhems Huvudwerk” togs nya steg med nytt koncept i ett unikt samarbete mellan föreningar, kulturaktörer, kommunen, näringsidkare, kyrka, naturvård och skola i bygden. Projektet syftade till att bygga förutsättningar för en helaftons teaterföreställning, ”Polhems Underwerk”, som  uppfördes i Sorunda prästgårdspark 2021.

Ur stödmottagarens slutrapport

Projektet gick ut på att planera och organisera en festival i Sorunda med en nyskriven teaterföreställning, Polhems Underwerk, som spelas utomhus med tio föreställningar i juli 2021 och med ett gästspel i augusti med fem föreställningar.

Vi ville skapa förutsättningar för en festival i Sorunda med teaterföreställningen Polhems Underwerk i centrum. Samarbete, kulturupplevelse, framtidstro för barn och unga.

Målet var att skapa förutsättningar för en satsning på festival med nyskriven pjäs med namnet “Polhems Underwerk” som aktualiserar kampen för kreativfrihet och utvecklar samarbete mellan generationer, ideella föreningar, församlingar, företag, besöksnäring, kulturaktörer, kommun och skola. Aktualisera vikten av kulturdriven samhällsutveckling.

Våra erfarenheter har till stor del präglats av den pågående pandemin, som har begränsat rörelse- och mötesfrihet i hög grad och dessutom försenat många processer. Vi har lärt oss att ställa om och vara fexibla, att hantera digitala möten och att inte ge upp när det ser mörkt ut. Att samla och entusiasmera människor för ett så stort projekt, under så osäkra premisser har varit en mycket positiv erfarenhet och visar kraften i civilsamhällets förmåga att arbetatrots svåra och osäkra förhållanden.

.

 

 

 

 

Pohelms astrologiska ur

Projektnamn: Polhems Underwerk
Sökande: Teaterföreningen Polhem, 802453-2569
Journalnummer: 2020–2127
Insatsområde & fond: En attraktiv bygd att bo och verka i & Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
Bedömning: 271 poäng (avslagsnivå 200 p)
Beslut / Finansiering: Projektstöd 279 711 kr, Övrigt offentligt stöd från LAG 137 759 kr.