Mötesplatser i glesbyg/skärgård

Projektägare: Stockholms läns bygdegårdsdistrikt

Stockholms läns bygdegårdsdistrikt omfattar 58 föreningar som driver en allmän samlingslokal. Projektet arbetar med nio av dem som ligger i glesbygden/skärgården. Projektet bidrar till skapande av attraktiva mötesplatser genom att stötta föreningarna i sitt lokala utvecklingsarbete.

Varje förening får besök av bygdegårdsdistriktets verksamhetsutvecklare som genomför processen ”Ett steg till”. Den syftar till att den lokala föreningen tar fram en plan på kort och lång sikt för föreningens utveckling. Uppföljande besök sker för att stötta föreningen i utvecklingsarbetet.

Föreningar som vill utveckla barn och ungdomsverksamhet kommer att få besök av ungdomskonsulent via BR och/eller Vi Unga distriktet som tillsammans med bygdens barn och unga bygger upp en verksamhet. Parallellt erbjuds föreningen att delta i distriktets utbildningar där man får möjlighet att utbyta erfarenheter med andra föreningar.

Målet är att alla medverkande föreningar tar fram en egen utvecklingsplan samt att alla föreningar har deltagit på utbildning och nätverksträffar för erfarenhetsutbyte. Inom ramen för projektet kommer också ett stormöte arrangeras där närområdets näringsidkare, skärgårdsstiftelsen och civilsamhällets organisationer bjuds in.

Projektnamn: Mötesplatser i glesbygden/skärgården
Sökande: Stockholms läns bygdegårdsdistrikt, 8025039580
Journalnummer: 2018–381
Insatsområde: En attraktiv bygd att bo och verka i
Fond: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
Bedömning: 229 poäng (avslagsnivå 200 p)
Motivering: Projektet är väl förankrat hos berörda bygdegårdsföreningar och bidrar till leaderområdets målsättningar avseende en attraktiv bygd att bo och verka i genom att stötta lokala föreningar att utveckla aktiva, moderna och ändamålsenliga mötesplatser. Projektorganisationen omfattar bl.a. ungdomsorganisationen Vi Unga vilket ger bra förutsättningar att involvera olika generationer i utvecklingsarbetet. LAG bedömer vidare att samarbetet mellan deltagande föreningar kommer att ge värdefulla synergier och stärka hela lokalsamhället.
Finansiering: Projektstöd  277 158 kr, Övrigt offentligt stöd från LAG  136 512 kr