Mötesplats Stavsnäs

Projektägare: Djurö-Vindö IF

Projektet Mötesplats Stavsnäs handlar om att pröva former för att samordna det lokala civilsamhället att möta lokalt utanförskap med föreningslivets främsta merväde – gemenskap. 

Ur stödmottagarens slutrapport 

2017 förklarade NMR platsen ariskt ren. Det blev startskottet till en samverkan mellan lokala aktörer i civilsamhället. Civilsamhället är en viktig aktör för att tillsammans med näringsliv och offentlig sektor, möta gemensamma samhällsutmaningar och skapa förutsättningar för att vi kan leva upp till Agenda 2030. Mötesplats Stavsnäs ville vässa relationen med kommunen och samtidigt öka föreningslivets insats i att möta lokalt utanförskap, utan att äventyra integriteten och engagemanget bland föreningar.

Projektet har arbetat med kunskapsuppbyggnad gällande olika typer av utanförskap och hur detta kan visa sig i lokalsamhället. Arrangerat olika mötesplatser där föreningarna ordnat aktiviteter för/tillsammans med lokalboende. Arrangerat 2 projektforum för det lokala föreningslivet på östra Värmdö. Byggt och administrerat en webbplats – motesplatsstavsnas.se och ett facebook-konto.

 Projektet har byggt upp ett nära samarbete med det lokala fastighetsbolaget på orten – Värmdö Bostäder, och genom detta samarbete och med en återkommande mötesplats på Stavsnäs gärde (varje onsdag) kunnat öka den lokala tilliten och inkluderingen för de nyanlända och utlandsfödda som bor i mångmiljonprogrammet i Stavsnäs.

På “Träffpunkt Stavsnäs Gärde” har vi bla drivit språkcafé, arrangerat syjunta och agerat “medborgarlots” vilket innebär att vi hjälpt nyanlända med myndighetspapper, skriva CV, söka jobb, leta bostad, starta företag, läkarbesök och myndighetsbesök.

Vi har även startat en samverkansförening med de föreningar som deltagit i projektet och några till – totalt 15 föreningar/organisationer på Östra Värmdö. Vi har organiserat ett samordnat lokalt kalendarium där föreningarna gratis anslår aktiviteter som är öppna och inkluderande. 

 Vi har inom projektet riggat för en förstudie gällande flickor 12-17år som faller ur föreningsidrotten eller av olika anledningar aldrig ges möjligheter att komma med. Inom projektet riggade vi för förstudien som sedan Svenska Fotbollsförbundet och Värmdö Kommun finansierade. Arrangerat två träffar med lokala småföretag på temat hållbarhet och lokalt företagande. Syftet var att koppla ihop utanförskapet med den lokala arbetsmarknaden. Påbörjat ett samarbete för att få till en LEA på Östra Värmdö.

Under sen vår 2020 har vi startat en hjälptelefon för äldre i riskgruppen för corona. Vi svarar och förmedlar sedan vidare bland föreningarna beroende på om det handlar om att personer behöver hjälp att handla eller är i behov att prata.

För att ytterligare mota utanförskapet bland nyanlända på östra Värmdö, har vi inom ramen för projektet identifierat möjligheten att arbeta för ökad sysselsättning bland denna målgrupp. Detta har lett till att föreningen har sökt och fått finansiering från Region Stockholm för att starta ett lokalt jobbspår – Sjöben&Båtjobb, för jobb i båtbranschen – båtservicemedarbetare till lokala skeppsvarv. Vår samverkansförening har sökt och fått medlemskap i FORUM – Idéburna organisationer med social inriktning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektnamn: Mötesplats Stavsnäs
Sökande: Djurö-Vindö IF, 8140002059
Journalnummer: 2018–419
Insatsområde: En attraktiv bygd att bo och verka i
Fond: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
Bedömning: 227 poäng (avslagsnivå 200 p)
Motivering: Projektet är efter en förstudie väl förankrat hos berörda aktörer och samarbetspartners och bidrar till leaderområdets målsättningar avseende en attraktiv bygd att bo och verka i genom riktade insatser från det lokala föreningslivet att öka inkludering av olika grupperingar. Ungas delaktighet i utvecklingen av lokalsamhället är extra angeläget och här bedöms projektets nära samarbete med en lokal förenings ungdomsstyrelse som särskilt intressant. Projektet bedöms även att vara innovativt i sin ambition att låta lokala föreningar skapa synergier och ge ökad samhällsnytta genom ökad samverkan utan att äventyra respektive förenings identitet och ideella kapital.
Beslut / Finansiering: Projektstöd 638 173 kr, Övrigt offentligt stöd från LAG 314 324 kr