Lundåsvallens Allaktivitetsyta

Projektägare: Häverödals sportklubb

Området i Lundåsvallen  i Hallstavik i norra delen av Norrtälje Kommun vill bli en inkluderande plats för rullande verksamhet, kreativ lek och träning. Bakom projektet står Häverödals SK, en aktiv förening som bedriver kontinuerlig verksamhet i området för barn och ungdomar med stort engagemang och ideella krafter.

Ur slutrapporten: 

Syftet med vårt projekt var att göra området i Lundåsvallen till en plats där barn och ungdomar i Hallstavik med omnejd vill samlas på för rörelse och lek.
– Skapa en yta för kreativ lek och träning för barn och ungdomar med och utan funktionsnedsättning samt även vuxna med funktionsnedsättning i en naturskön och säker miljö utan trafik.
– Locka ut fler barn och ungdomar att komma ut och röra på sig på en lättillgänglig yta. – Bidra till att förbättra integrationen för nya svenskar i Hallstavik och Häverödal.
– Skapa mer trivsel i närområdet och få fler familjer att trivas samt också bidra till en ökad inflyttning till närområdet.
Ett annat syfte som kan ses som indirekt men som aktualiserats tidigare vintrar är att allaktivitetsytan möjliggör till lek och träning på asfalt under de månader då vintern ej behagar infinna sig i vår del av landet och snö ej finns eller kan tillverkas. Det gör det lättare att få ut barn och ungdomar att röra sig.

Tack vare detta projekt har vi nu en färdig 40×50 m asfalterat Allaktivitetsyta med 2 stycken höj & sänkbara basketkorgar samt material för innebandy spel. Till detta har vi även uppfört en anslutande grillplats med grillkåta. Då projektet är relativt nyligen uppfört är det tidigt än att se alla resultat men tack vare den nya asfalterade ytan, fri från trafik, ser vi att det redan har lett till ett ökat intresse och deltagande på träningar med Häverödals SK främst av yngre barn men också ett allmänt ökat intresse & engagemang för anläggningen.

 

.

 

 

träning på hjul

Projektnamn: Lundåsvallens Allaktivitetsyta
Sökande: Häverödals sportklubb, 8144005-9677
Journalnummer: 2020–1802
Insatsområde & fond: En attraktiv bygd att bo och verka i & Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
Bedömning: 259 poäng (avslagsnivå 200 p)
Beslut / Finansiering: Projektstöd 267 184 kr, Övrigt offentligt stöd från LAG  131 599 kr, Egen privat finansiering 200 000 kr.