Lundåsvallens Allaktivitetsyta

Projektägare: Häverödals sportklubb

Området i Lundåsvallen  i Hallstavik i norra delen av Norrtälje Kommun ska bli en inkluderande plats för rullande verksamhet, kreativ lek och träning. En plats där barn och ungdomar med eller utan funktionsnedsättning kan samlas för rörelse och lek. Vuxna med funktionshinder är också välkomna.

Bakom projektet står Häverödals SK, en aktiv förening med omkring 550 medlemmar varav 201 är under 25 år. Häverödals SK har en lång tradition och bedriver kontinuerlig verksamhet i området för barn och ungdomar samt genomför årliga tävlingar och motionslopp med stort engagemang och ideella krafter.

Lundåsvallens Allaktivitetsyta ska vara en yta för kreativ lek och träning i en naturskön och säker miljö utan trafik där olika grupper och föreningar kan samverka. Projektgruppen vill skapa goda förutsättningar att kombinera lek och motion med social samvaro och inkludering. En asfalterade allaktivitetsytan med grillplats ska anläggas. Tanken är att kommuninvånare med olika bakgrund och intressen, olika grupper och föreningar ska kunna samverka och bygga sociala kontakter i en trygg och stimulerande miljö.

Initiativtagarna hoppas också locka ut barn och ungdomar med familjer som inte har för vana att vara ute i naturen. Parallellt med denna satsning pågår ett annat projekt som innefattar en asfaltsbana för rullande verksamhet där finansiering sker med hjälp av Allmänna Arvsfonden.

 

 

träning på hjul

Projektnamn: Lundåsvallens Allaktivitetsyta
Sökande: Häverödals sportklubb, 8144005-9677
Journalnummer: 2020–1802
Insatsområde & fond: En attraktiv bygd att bo och verka i & Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
Bedömning: 259 poäng (avslagsnivå 200 p)
Beslut / Finansiering: Projektstöd 267 184 kr, Övrigt offentligt stöd från LAG  131 599 kr, Egen privat finansiering 200 000 kr.