Landbaserad radar

Projektägare: Extullo AB

Projektet syftar till att höja sjösäkerheten genom att underlätta för skärgårdsbor, Sandhamnsbor och besökare att ta sig säkert fram på sjön runt Sandhamn.

Målet är att få en fungerande teknisk lösning med hela kedjan från hårdvaruval till mjukvaruutveckling. Detta är ett innovativt projekt och ett s.k. Projektstöd till företag.

Projektnamn: Landbaserad radar
Sökande: Extullo AB, 556414-0290
Journalnummer: 2016-5282
Insatsområde: En bra bygd att bo och verka i
Fond: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
Bedömning: 225 poäng (avslagsnivå 200 p)
Motivering: Projektet bidrar till leaderområdets målsättningar då det är innovativt samt bidrar till nya servicelösningar inom kommunikation och infrastruktur, konkret gäller det ökad sjösäkerhet med en kostnadseffektiv lösning.
Projektstöd 100 000 kr