Från läktare in på planen

Projektägare: Grisslehamns Sportklubb

”Från läktaren in på planen” är ett projekt som syftar till att ställa om Idrottsplatsen i Grisslehamn från en traditionell idrottsplats till en gränsöverskridande mötesplats i anslutning till Roslagsleden och Vikingaleden.

Grisslehamns Sportklubb krokar arm med hela bygdens föreningsliv för att skapa en plats som lockar alla människor och får folk att stanna längre i bygden. Projektgruppen vill att alla ska längta hit, vare sig det är barn, mitt i livet eller äldre. ”Från läktare in på planen” är sprungen ur idén att vi behöver en plats för ”digital detox” och samvaro ”riktigt”, bort från stillasittande.

Idén har sitt ursrpung i Idrottens mål ”Idrott åt alla – hela livet”. Föreningen har lagt till ”Idrott och rörelse nära dig, föra alla – hela livet”.

Arvsfondens Idrottslyftet finansierar de sportsliga delarna av projektet (hinderbana, utegym och s.k. multiarena), medans Leader ger stöd till de sociala och landsbygdsutvecklande delarna (grillhus, grill, staket längs gatan mot näridrottsplatsen, soptunna, cykelställ och utomhusmöblemang). Tillsammans med  fotbollsplanen, dansbanan och motionsspåret skapar det ett sammanhållet aktivitetsområde för såväl sociala som sportsliga aktiviteter och naturupplevelser.

Allt som uppförs platsen är efter senaste miljöstandarder och funktionshinderanpassat.

 

 

Projektnamn: Från läktaren in på planen
Sökande: Grisslehamns Sportklubb, 5569984478
Journalnummer: 2019–4902
Insatsområde & fond: En attraktiv bygd att bo och verka i & Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
Bedömning: 248 poäng (avslagsnivå 200 p)
Beslut / Finansiering: Projektstöd 303 615 kr, Övrigt offentligt stöd från LAG 149 543 kr.