Förstudie Skärgårdsmentor

Projektägare: SIKO

Hur kan man stötta fler att ta steget och flytta ut till en ö? Det kan kännas nästan ogörbart om man inte har erfarenhet av ö-liv sedan tidigare. Har man dessutom ingenstans att bo eller möjlighet att köpa sig en skärgårdsvilla så tänker nog många inte ens tanken. Kan utflyttningsteam på öarna vara en del av lösningen att introducera ö-livet, hjälpa hitta boende och coacha intresserade familjer till ett permanentboende på en ö i Stockholms skärgård?

Befolkningsutvecklingen på öarna i Stockholms skärgård är negativ, dvs antalet året-runt-boende minskar. Demografin är dessutom ”övertung”, dvs med en stor andel i pensionsålder. SIKO, en ideell skärgårdsförening, som organiserar fast- och deltidsboende från Arholma till Landsort, arbetar för att Stockholms skärgård ska vara en livskraftig och hållbar plats som går att leva, bo och verka i.

SIKO vill i denna förstudie kartlägga Stockholms skärgårds kärnöars* beredskap för att ta emot nya permanentboende. Projektledaren (som själv är ny permanentboende) och idéskaparen (som bott på en skärgårdsö i generationer) kommer att besöka alla kärnöar och ta reda på hur man tänker i befolkningsfrågan, vilken infrastruktur som finns på ön, vad det finns för boendemöjligheter att erbjuda, hur öns ungdomar ser på ö-framtiden och om de vi träffar är intresserade av att ingå i vårt fortsatta informationsflöde.

När kartläggningen är sammanställd bjuder projektet in alla ö-representanter till en workshop för att utifrån kartläggningen, nya studier, exempel från andra länder mm arbeta fram en metod som blir enhetlig men ändå lokalt anpassad. Utifrån workshopens resultat sammanställer SIKO en dokumentation som sedan presenteras på en konferens med öarnas utflyttningsteam, kommuner, landsting och länsstyrelsen. Konferensen bidrar till avstämning och former för samarbete i syfte att underlätta för fler nya permanentboende i skärgården.

*Kärnöar är utpekade i RUFS och omfattar  Arholma, Tjockö, Gräskö, Ingmarsö, Svartsö, Gällnö, Möja, Sandhamn, Runmarö, Nämdö, Ornö, Utö och Landsort (Öja)

Projektnamn: Förstudie Skärgårdsmentor
Stödmottagare: SIKO, 814400-6007
Journalnummer: 2018–3548
Insatsområde: En attraktiv bygd att bo och verka i
Fond: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Bedömning: 213 poäng (avslagsnivå 200 p)
Motivering: Projektet samarbetar med Skärgårdsföretagarna samt sträver efter samverkan med myndigheter, kommuner och aktörer inom Norden. En planerad förankringsprocess är beskriven i ansökan. Projektet bidrar vidare till Leader Stockholmsbygds utvecklingsstrategi genom att i samverkan mellan kärnöarna i Stockholms skärgård ta fram metoder för ökad inflyttning av permanentboende.
Beslut / Finansiering: Projektstöd 153 430 kr, Övrigt offentligt stöd från LAG 75 570 kr. Ideellt arbete 66 000 kr