Aktuellt

Roslagens cykelled

Destinationsbolaget Visit Roslagen AB vill utveckla en cykelled i Österåker och Norrtälje som binder samman olika regioner, landskap och sevärdheter i destinationen och som dessutom erbjuder en attraktiv och säker cykelupplevelse för besökare och boende.

DiscGolfPark Grisslehamn

Grisslehamns Sportklubb kommer under 2024 att anlägga en DiscGolfPark med internationella mått, godkänd för tävling. Detta för att locka DiscGolf-intresserade till Grisslehamn och gynna den lokala besöksnäringen.

Havsbad för alla på Ingmarsö

Ingmarsö byalag ska iordningställa och tillgängliggöra två naturbadplatser som kan användas av fastboende, sommargäster och besökare på Ingmarsö.

Färsna stenkvarn

Färsna resurscentrum för småskalig spannmålshantering skapas för att bidra till upprätthållande och utveckling av småskalig ekologisk odling av spannmål för ett rikare och mer varierat odlingslandskap.

Haninge – the story

Visit Haninge producerar digitala ljudguider om utvalda platser i Haninge kommun för att lyfta kommunen som ett attraktivt och hållbart resmål.

Högre puls på Resarö

Resarö bygdeförening anlägger utegym och energieffektiviserar vävstugan så fler kan nyttja lokalerna och utöva sin hobby.

Karsholms Gäddfabrik

Entusiastisk 15-åring initierar anläggning av en ’gäddfabrik’ på Karsholm i Stockholms mellanskärgård.

En digital guide till Nämdöskärgården

Nämdö Green Archipelago ska lansera Nämdöskärgården.se, en digital guide för att främja besöksnäringen och marknadsföra Nämdöskärgården som en attraktiv plats att bo och arbeta på.

Växtkraft på landsbygden

Projektet vill höja kunskap om och förståelsen för lokalt producerad mat, stärka den lokala livsmedelsproduktionen genom kompetensutveckling samt skapa möjligheter för producenter och konsumenter att mötas.