Köksträdgården Siggesta Gård

Projektägare: Siggesta Gård AB

Köksträdgården Siggesta Gård är ett integrationsprojekt och ett odlingsinitiativ.  Idén om en köksträdgård kommer från Bereket Teklamariam från Eritrea. 2018 arbetspraktiserade han på gården och såg då möjligheterna för Siggesta att odla till den egna hotell-, konferens- och restaurangverksamheten.

Hans idé föll i god jord. Som en del av sitt hållbarhetsarbete hade Siggesta Gård haft en dröm om att bli mer självförsörjande på grönsaker och samtidigt bidra till att andra aktörer i Värmdö köper råvaror lokalt. Berekets långa erfarenhet av jordbruk i hemlandet och hans unika kunskap om organisk-biologisk mångfald gjorde att Siggesta Gård bestämde sig att ta första klivet.

Målet med projektet är att anlägga en köksträdgård omfattande växthus, friland och kompost på en total yta på ca 1500 m2. Man ska kunna odla tillräckligt för att försörja den egna verksamheten.

Men utöver själva odlandet handlar projektet om ta tillvara på samverkansmöjligheter och utveckla trädgården så den kan bli en plats för kunskapsutväxling, integration och rekreation. Genom Säby Säteri Trädgårdsskolas elever som får praktik på gården sker till exempel en unik kunskapsöverföring där kunnande från Eritrea och från trädgårdsutbildningen berikar varandra. Köksträdgården öppnar också nya samarbetsmöjligheter med lokala producenter. Värmdö Bryggeri har redan nappat på och vill att Siggesta Gård odlar all humle för deras årsproduktion. Även allmänheten erbjuds att ta del av odlingen och skötseln.

På lång sikt hoppas man att projektet ska leda till att Siggesta Gård kan ha kvar Bereket och anställa ytterligare en person.

 

 

 

 

Glad odlare visar morot

Projektnamn: Köksträdgården Siggesta Gård
Sökande: Siggesta Gård AB, 556245-4941
Journalnummer: 2019-3500
Insatsområde & fond: Lokala Livsmedel & Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
Bedömning: 258 poäng (avslagsnivå 200 p)
Beslut / Finansiering: Projektstöd 199 727 kr, Egen privat finansiering 299 591 kr.