LAG-styrelsemöte

Styrelsemöte, uppföljning och strategiska frågor.

Den 13 augusti kl 14-16 genomför LAG-styrelsen ett digitalt möte med fokus på verksamhetsuppföljning och strategiska frågor.