LAG-styrelsemöte

Styrelsemöte där beslut fattas om inkomna ansökningar.

Den 24 september genomför LAG-styrelsen ett digitalt beslutsmöte. Du kan läsa mer här om vad som styr vårt urval av projekt som prioriteras.