LAG-styrelsemöte

Styrelsemöte där beslut fattas om inkomna ansökningar.

Den 4 juni genomför LAG-styrelsen ett fysiskt styrelsemöte.