LAG-styrelsemöte

Styrelsemöte där beslut fattas om inkomna ansökningar.

Den 4 juni genomför LAG-styrelsen ett fysiskt beslutsmöte. Du kan läsa mer här om vad som styr vårt urval av projekt som prioriteras.