LAG-möte

Styrelsemöte där bland annat beslut fattas om inkomna ansökningar.

Den 23 november genomför LAG-styrelsen ett beslutsmöte. Du kan läsa mer här om vad som styr vårt urval av projekt som prioriteras.