LAG-möte

Styrelsemöte där bland annat beslut fattas om inkomna ansökningar.

Den 25 oktober genomför styrelsen ett digitalt möte.