LAG-möte

Styrelsen träffas under två dagar för att diskutera viktiga strategiska frågor, stärka sin gemensamma värdegrund samt fattar beslut om inkomna ansökningar.

Styrelseinternat

En gång om året träffas styrelsen under två dagar för att hinna diskutera strategiska verksamhetsfrågor. Lika viktigt är möjligheten för ledamöterna att lära känna varandra bättre och bli ett bra team som bidrar på bästa sätt till leaderområdets fortsatta utveckling.

Årets internat genomförs den 6-7 september.