LAG-möte

Styrelsemöte där bland annat beslut om inkomna ansökningar fattas.

Den 24 maj genomför LAG-styrelsen ett beslutsmöte, där de första ansökningarna om leaderstöd inom programperioden 2023 – 2027 kommer att tas upp.

Du kan läsa mer här om vad som styr vårt urval av projekt som prioriteras.