Årsmöte 2023

Årsmötet inleds med flera projektpresentationer. Alla är välkomna - låt dig inspireras! Medlemmarna väljer också ny styrelse.

Plats och tid

Leader Leader Stockholmsbygds föreningsstämma äger rum onsdagen den 24 maj 2023 kl. 18.00, plats meddelas i kallelsen.

Program

Vi inleder stämman med 2-3 projekt som presenterar sin idé och berättar hur de arbetar med genomförandet!

Motioner

Motioner ska skickas till info@leaderstockholmsbygd.se senast den 1 mars 2023.

Valberedning

Har du förslag på nya ledamöter eller andra synpunkter på styrelsens sammansättning, hör av dig till valberedningen!

Kallelse och handlingar

Kallelse och handlingar kommer att skickas ut till medlemmar via mejl senast 3 veckor innan stämman samt publiceras på Leader Stockholmsbygds webbplats.