Vassklippning Östra Lagnö

Projektägare: Sveriges Sportfiske och Fiskevårdsförbund

Naturreservatet på Östra Lagnö ägs av Skärgårdsstiftelsen i Stockholm. Detta område är välbesökt under stora delar av året. I den södra delen av reservatet ligger maren Storviken som 2012 öppnades upp för att gynna fiskpopulationerna i denna del av skärgården.

Området var då kraftigt igenvuxet av vass och mynningen var full av sediment som gjorde att området var omöjligt för fiskar att nå. Dessa tidigt uppvärmda områden är oerhört viktiga för många fiskarter som nyttjar dessa som lek och uppväxtområden. 2012 grävdes en kanal in i maren och själva vattenspegeln i maren gjordes större genom vassklippningsmaskiner.

Efter åtgärden provfiskades det med ryssja och åtgärden visade sig vara en succé. 7 olika arter påträffades under det relativt korta provfisket och Sportfiskarna fick indikationer att sportfisket blivit mycket bättre. Man kunde på våren skåda gäddor som leker samt en hel del grodor och fåglar.

Ett besök till område för uppföljning gjordes under 2016 och då kunde man se att vassen är på återetablering i maren. När man läser i litteraturen om vassklippning så bör man klippa minst tre år i följd, man klipper vasstråt under vattenytan och när vippan står i blom. Allt för att få bort så mycket näring som möjligt från området. Vass breder ut sig med rotsystemet och om man klipper stråt under ytan så ruttnar rötterna och man klipper när vippan står i blom för då har vassen mest näring i blomman och inte i rötterna. Detta för att få så liten åter tillväxt som möjligt. Att klippa flera år i följd görs för att trötta ut vassen som inte ska få chansen att återetablera sig.

Sportfiskarna vill nu tillsammans med Skärgårdsstiftelsen genomföra vassklippning i området så att inte åtgärden som gjordes 2012 går tillbaka till hur det såg ut innan 2012. Det som projektet avser att göra är konkret:

  • klippa vass tre år i rad för att trötta ut åter tillväxten. Detta görs på sensommaren under åren 2017-2019
  • elda upp vassklippet efter varje klippning.
  • verka för att införa ett fiskfredningsområde i maren och viken utanför. Genomförs 2018
  • sätta upp skyltar om fredningen om den kommer tillstånd

Stödmottagare: Sveriges Sportfiske och Fiskevårdsförbund, 802004-4288
Journalnummer: 2016-6969
Insatsområde: En god miljö
Fond: Europeiska havs- och fiskerifonden.
Bedömning: 325 poäng (avslagsnivå 200 p)
Motivering: Projektet bidrar väl till leaderområdets strategi genom att bidra till att säkerställa maren Storviken på Östra Lagnö som lek- och uppväxtområde för fisk. Bristen på lek och uppväxtområden är stor i dagens Östersjön. Detta projekt kommer att leda till en större population av fiskar som gädda, abborre, id och flera vitfiskarter som mört, vilket gynnar biologisk mångfald såväl som alla fiskerinäringar (yrkesfiske, sportfiske, fiskeguider).
Finansiering: Projektstöd 171 663 kr Övrigt offentligt stöd från LAG 84 551 kr, ideellt arbete 13 440 kr (= ca 60 timmar)