Årsmöte 2023

Välkommen till intressanta projektpresentationer och Leader Stockholmsbygds årsmöte

Kom och lyssna på inspirerande projektpresentationer och delta på Leader Stockholmsbygds årsmöte

Plats: Folkets hus Nynäshamn

Tid: 24 maj 2023, kl 18.00.

PROGRAM

Kl 18:00   Mikael Persson, vice ordförande i kommunstyrelsen, hälsar välkommen

Kl 18:15   Tre leaderprojekt presenterar sina erfarenheter och vilka mervärden leadermetoden tillför.

  1. Havet som omger oss – Stockholms läns bygdegårdsdistrikt presenterar ett projekt som genomfördes sommaren 2022, i samarbete med bl.a. lokala bygdegårdsföreningar i Stockholms skärgård. Satsningen fokuserade på Östersjöns välmående och konstens förutsättningar i glesbygd. Syftet var att genom konstnärligt samskapande inspirera boende, föreningar och företag till ökat intresse, kunskap och ansvar för havet och miljö.
  2. Våtmark Lervassaviken/Kyrkviken på Ornö– Stockholms läns Fiskarförbund stod som projektägare när lokala krafter på Ornö skulle skapa en våtmark som kunde ge bättre reproduktionsmöjligheter för våra lokala fiskbestånd. Gäddors och abborrars lek gynnas av vattenområden som värms upp tidigt på säsongen och särskilt gäddorna går uppväldigt grunt. Anders Jansson kommer att berätta om projektet, vilka utmaningar som fanns i genomförande och hur det har blivit.
  3. Fågelturism på Landsort Föreningen Landsorts Fågelstation genomförde ett projekt för att utveckla en stabil verksamhet mellan åren 2018–2021 och kommer att dela med sig av föreningens erfarenheter under projektets genomförande och vad som hände sedan. Projektet avslutades för nästan två år sedan. Blev det som föreningen hade hoppats på? Vad blev bättre och vad blev svårare än väntat?

Kl 19:15    Årsmöte inkl. genomgång av verksamheten 2022. Underlag till årsmötet: årsredovisning, dagordning, valberedningens förslag

Kl 20:00   Avslutning

Alla boende och verksamma inom området har närvaro- och yttranderätt på föreningsstämman, dock ej rösträtt. Sprid gärna till fler som kan vara intresserade av projektpresentationerna!

Vi bjuder på förtäring, anmäl därför gärna att du kommer (meddela specialkost) till info@leaderstockholmsbygd.se

Varmt välkommen!