Årsmöte 2024

Kallelse till Leader Stockholmsbygds årsmöte

Kallelse till årsmötet 2024

Plats: Österåkers kommun (Alceahuset, Hackstavägen 22, 184 31 Åkersberga)
Tid: 23 april 2024, kl 18.00.

PROGRAM

Kl 18:00   Österåkers kommun hälsar välkommen

Kl 18:15   Tre leaderprojekt presenterar sina erfarenheter och vilka mervärden leadermetoden tillför.  Mer information kommer snart

Kl 19:15    Årsmöte inkl. genomgång av verksamheten 2023. Underlag till årsmötet: årsredovisning, dagordning. Valberedningens förslag läggs ut så fort det är klart.

ca Kl 20:30   Avslutning

Alla boende och verksamma inom området har närvaro- och yttranderätt på föreningsstämman, dock ej rösträtt. Sprid gärna till fler som kan vara intresserade av projektpresentationerna!

Vi bjuder på förtäring. Anmäl dig senast 19 april.

Varmt välkommen!