Välkommen med era synpunkter!

Vilka kan svara på remissen? Alla som ha varit med och bidragit till strategiframtagningen, från ideell, privat eller offentlig sektor samt organisationer som på nåt sätt jobbar med eller driver lokal utveckling – det kan vara inom föreningslivet, politiken, företagande, akademin eller som offentlig aktör.

Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny strategi för Leader Stockholmsbygd. Genom strategin vill vi skapa förutsättningar för att vårt område ska kunna nå sin fulla potential genom lokalt ledd utveckling. Vi verkar inom EU:s programperioder och i denna period har den totala budgeten för leaderarbetet i vårt område varit ca 58 miljoner kronor.

Leader Stockholmsbygd samarbetar med kommunerna Norrtälje, Österåker, Vaxholm, Värmdö, Haninge och Nynäshamn och Region Stockholm, som medfinansierar strategin respektive verksamheten.

Under våren har vi genomfört en rad workshops, dialogmöten, intervjuer och enkäter för att få mångas inspel att bygga den nya strategin på. Det har lett fram till det strategiförslag som vi nu presenterar här med områdesbeskrivning, behov, möjligheter, vision, mål och insatsområden.

Utvecklingsstrategin kommer att ligga till grund för vilka lokala utvecklingsinitiativ och projekt som kan förverkligas med stöd från Leader Stockholmsbygd under åren 2023 – 2027. Därför är det viktigt att den matchar de behov, möjligheter och engagemanget som finns i just Leader Stockholmsbygds område.

Svara gärna på följande frågor:

  • Finns det en tydlig ”röd tråd” genom strategin från behovsanalys, områdesbeskrivning, behov & utvecklingsmöjligheter till mål, insatsområden & indikatorer? Om nej, vad kan förbättras eller tydliggöras?
  • Kommer dina idéer som främjar lokal utveckling att kunna genomföras inom ramen för strategin? Är det något du tycker saknas eller behöver tydliggöras?
  • Övriga synpunkter eller förslag?

Du kan enkelt svara via vårt formulär som är öppen till den 19:e september eller till skicka dina synpunkter till strategi2023-2027@leaderstockholmsbygd.se.

Med vänlig hälsning
Susanne Ortmanns
Verksamhetsledare Leader Stockholmsbygd

 

Klicka på bilden för att öppna strategidokumentet. Här kan ni också ta del av SWOT-analysen som ligger till grund för strategin.