Leaderområdena som vill fortsätta att arbeta med lokal utveckling i nästa programperiod ska lämna in sina utvecklingsstrategier den 15 oktober 2021. Det betyder att det är under våren 2021 vi ska utforma strategin för programperioden 2023-2027.

Strategin ska vara för er som bor i vårt leaderområde, ni som arbetar här och ni som på olika sätt färgar den här platsen. Den ska ge de bästa möjligheterna att låta området nå sin fulla potential genom lokalt engagemang.

Utöver att lyssna av vilka behov som faktiskt finns och vilka vägar ni tycker att vi tillsammans ska gå, ska vi också bestämma hur vi ska arbeta med EU:s målsättningar och förhålla oss till de förutsättningar politiken ger. Dessutom kommer vi att säkerställa samordning med andra utvecklingsplaner, t.ex. den regionala utvecklingsstrategin och kommunala översiktsplaner.

Nu finns ett strategiutkast! Fram till den 19 september kan du lämna synpunkter, läs mer här!

Du kan också dela med dig av inspel eller frågor till strategi2023-2027@leaderstockholmsbygd.se