Årsmöte 2022

KALLELSE Leader Stockholmsbygds årsmöte 17 maj Datum: 17 maj 2022 Tid: 18:00 – ca 20:00 Plats: Vaxholms stad, kommunhuset Eriksövägen 27, Vaxholm Kl 18:00 – 18:15 Välkommen! Malin Forsbrand, kommunstyrelsens ordförande och Sune Fogelström, ordförande Leader...

Styrelsemöte 14 juni 2022

Nästa styrelsemöte äger rum torsdag 14 juni 2022 kl.12-17. Inför varje beslutsmöte träffas en beredningsgrupp som granskar och diskuterar ansökningarna och återkoppla via leaderkontoret till sökanden om något behöver kompletteras.